Piatok, 16.30

Návrh konceptu pre seriál príspevkov s opakovaným publikovaním v piatok ráno o 9.00. Príspevky budú zachytávať rôzne osoby vo firmách a ich očakávania pokojného ukončenia pracovného týždňa. Tieto očakávania sú prezentované ich plánom ako strávia čas po 16.30. Prvý príspevok zobrazuje CTO managera, ktorý jednoducho túži len zažiť po týždni zhonu malú chvíľku vydýchnutia a […]

Sada produktových bannerov

Návrh produktových bannerov je pripravený v dvoch líniách. Prvá je vytvorená konzervatívnym prístupom, ten vychádza použitím obrázkov z jednotlivých produktových stránok. Druhá verzia je určená pre A/B testing. Ten by mal preveriť nakoľko je publikum pripravené reagovať na hravejšie a emotívnejšie posolstvo. Verzia B používa prepojenie produktu a jeho očakávaných vlastností s charakterom zvierat. Zvieratá […]

PowerPoint šablóna

Grid systém Jednoduché umiestňovanie prvkov umožňuje pripravený grid systém. Užívateľ v preferuje umiestňovanie prvkov na línie veľkých štvorcov. Ako rozšírenie je možné vkladať prvky na doplnkovú mriežku. Úvodná obrazovka V rámci ilustrácie pozadí prezentácií budú používané štíty hôr. Ilustračný obrázok zobrazuje pohľad na Vysoké Tatry vytvorené pomocou umelej inteligencie. Čiernobiele podanie a mračná podporujú pocit […]

Promo nového čísla “platform of invention”

Cieľom propagácie je zaujať verejnosť vybranými článkami šiesteho čísla magazínu “platform of invention”. Odkaz bude smerovať na príslušný článok magazínu. Primárnym cieľom kampane je zaujať témou článku. Sekundárnym cieľom je podpora značky magazínu POI. Sekundárny cieľ bude dosiahnutý najmä samotnou návštevou portálu. Verzia A: Výrazný logotyp portálu Verzia B: Bez logotypu. Zameranie na nadpis článku […]