Google Search pre obsahovú a UX optimalizáciu produktovej stránky

Na podklade služby “Analýza kybernetickej bezpečnosti” sme vytvorili mutáciu produktovej stránky a doplnili ju nové prvky podporujúce micro a macro koncerzie. Zdroj návštevnosti Ako zdroj návštevnosti je použitá reklama vo vyhľadávaní google v nasledujúcej podobe. Ukážky reklám: Testované prvky Na stránku bolo doplnené plávajúce menu s CTA výzvou “Vyžiadať ponuku”. Tento cieľ predstavuje makro konverziu […]

Platform of invention 4/2022

V závere roka sme pripravili nové čislo firemného magazínu pre spoločnosť GAMO a.s.. Magazín je určený pre klientov, priaznivcov spoločnosti, ale aj pre široké publikum firiem pre ktoré predstavuje IT príležitosť pre invenciu v podnikaní.

Social content serial – Cloud Computing

Seriál príspevkov je zameraný na edukáciu o benefitoch služby Cloud Computing. Cieľom príspevkov je prezentácia ucelenej témy, po častiach s cieľom vyvolať záujem o samotnú tému ale aj o sociálny profil Linkedin a facebook GAMO ako príjemný zdroj informácií. Seriál by mal byť prepojený unikátnym tag označením (napr.: #gamo-cloudcomputing) Seriál začína úvodným príspevkom prezentujúcim tému […]