Spolupráca

Prvý kontakt

Na výsledok orientovaní ľudia najčastejšie hľadajú priame spojenie na kompetentnú osobu.

Do pozornosti Vám preto dávame dve možnosti ako kontaktovať priamo marketingového konzultanta. Nebojte sa, že ho vyrušíte pri práci. Ak nebude môcť, tak nedvihne. Zavolá Vám však späť hneď ako to bude možné. Samozrejme ostáva tu aj druhá možnosť – napíšte krátky mail.

Prehrať video

Morse je marketingová remeselná dielňa. Kombináciou kreativity a inovácie dokážeme v priestore marketingovej komunikácie klientom prinášať silnú konkurenčnú výhodu. Nové možnosti digitálnej komunikácie kombinujeme s overenými spôsobmi a technikami tradičných reklamných postupov. Misia a vízia našej marketingovej dielne je reprezentovaná menom Morse (Samuel Finley Breese Morse). Tento maliar, inovátor, ale najme vynálezca komunikačného jazyka, ktorý redukuje komunikáciu do úrovne digitálnej podoby, je dokonalým reprezentantom našich hodnôt a prístupov.

Spolupráca

Hľadáme nové príležitosti pracovať na zmysluplných projektoch.

Ak máte záujem o systematickú, strategicky vedenú marketingovú komunikáciu je veľmi pravdepodobné, že sa dohodneme. Od prvej chvíle našej komunikácie sa budeme usilovať o maximálnu efektivitu, úsporu finančných a časových zdrojov. Po prvej krátkej konzultácií budete mať predstavu o tom ako konkrétne Vám môžeme pomôcť. Práve pre tento účel sme pripravili aj nasledujúci formulár.

Kontaktná adresa

Chcete nám poslať faktúru, zaplatiť, prípadne poslať ďakovný list?

Nasledujúce údaje sa Vám môžu zísť.

Morse s.r.o., Lemešany 144, 082 03 Lemešany
IČO: 51476703, DIČ: 2120722912, IČ DPH: SK2120722912
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43498/V

Osobne aj virtuálne

Možnosť virtuálnej komunikácie pomáha efektívnemu a flexibilnému prístupu pri riešení marketingových zadaní. Osobný kontakt však považujeme za dôležitý. Mimika, gesto ale aj podanie ruky dokáže vypovedať viac ako viac stranové zadanie. Práve preto je naše konzultačné miesto umiestnené medzi 2. a 3. najväčším mestom v SR (KE a PO) a dostupné diaľnicou do 15 minút. Samozrejme podľa možností využijeme každú príležitosť pre návštevu zákazníkov po celej SR.