PowerPoint šablóna

Grid systém

Jednoduché umiestňovanie prvkov umožňuje pripravený grid systém. Užívateľ v preferuje umiestňovanie prvkov na línie veľkých štvorcov. Ako rozšírenie je možné vkladať prvky na doplnkovú mriežku.

Úvodná obrazovka

V rámci ilustrácie pozadí prezentácií budú používané štíty hôr. Ilustračný obrázok zobrazuje pohľad na Vysoké Tatry vytvorené pomocou umelej inteligencie. Čiernobiele podanie a mračná podporujú pocit naliehavosti a náročností výzvy.

Na motív hôr tématický naväzuje prvok vrcholovej vlajky. Jeho úlohou je pritiahnúť pohľad na dôležitý bod obsahu.

Z gridu sa do obrazu prenášajú nenápadné linky podporujúce rytmus uloženia prvkov v kompozícií.

Vizitka autora

Ako druhý slajd prezentácie je možné použiť vizitku autora, alebo autorov prezentácie. Tento slide upriami pozornosť prezentujúceho na často zabúdaný krok – predstavenie svojej osoby, zaujatie a nasmerovanie na možnosť kontaktovania.

Úvod kapitoly

Slajd “Úvod do kapitoly” slúži na výrazné oddelenie jednotlivých časti prezentácií. Na tento účel je použitá výrazná červená farba použitá v plnej ploche. Na nej je umiestnený kontrastný biely a čierny text. Na odlíšenie jednotlivých kapitol je možné použiť aj doplnkové prvky farebného pásu a vlajky.

Tmavý / svetlý režim

Pre vybrané slajdy prezentácie budú vytvorené aj inverzné farebné verzie. Nasledujúci náhľad ukazuje inverznú verziu slajdu “Úvod kapitoly”.

Informáčné odznaky a odrážky textu

Strana obsahuje prvky pre grafické zvýraznenie kľúčových hodnôt s krátkym textovým popisom. Na šírku kompozície je možné umiestniť až päť prvkov.

Informáčné odznaky a odrážky textu (usporiadanie B)

Strana obsahuje prvky pre grafické zvýraznenie kľúčových hodnôt s krátkym textovým popisom. Na šírku kompozície je možné voľné umiestniť až šesť prvkov.

Informáčné odznaky a odrážky textu (usporiadanie C)

Strana obsahuje prvky pre grafické zvýraznenie kľúčových hodnôt s krátkym textovým popisom. Na šírku kompozície je možné voľné umiestniť štyri prvky.

Prezentácia štruktúry služieb

Séria 5 strán prezentujú v úvode pohľad na štruktú a následne samostatne jednotlivé časti.

Benefity spolupráce

Prezentácia informácií v blokoch

Prezentácia kategórií v blokoch

Jednoduché textové a odrážkové strany

Strana obrázkových blokov a textu a predelová strana kapitoly

Jednoduché strany odrážok a fotografie

Predelová strana kapitoly a strana partnerstiev

Záverečná strana kontaktov a úvodné strany kontaktov

Poznámka: Úvodné skice neboli vytvorené priamo v aplikácií MS PowerPoint. Niektoré výsledné prevedenia sa tak môžu líšiť, prípadne budú spracované alternatívnym spôsobom.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Čítať viac »