Promo nového čísla “platform of invention”

Cieľom propagácie je zaujať verejnosť vybranými článkami šiesteho čísla magazínu “platform of invention”. Odkaz bude smerovať na príslušný článok magazínu. Primárnym cieľom kampane je zaujať témou článku. Sekundárnym cieľom je podpora značky magazínu POI. Sekundárny cieľ bude dosiahnutý najmä samotnou návštevou portálu.

Verzia A: Výrazný logotyp portálu
Verzia B: Bez logotypu. Zameranie na nadpis článku

Umiestnenia reklám

Ostatné formáty – verzia A

Ostatné formáty – verzia B

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Čítať viac »