Web instyle.ai

Prezentačný web instyle.ai je prezentáciou technologického riešenia postavenom na rozpoznávaním digitálneho obrazu pomocou umelej inteligencie. Kľúčovým segmentom pre instyle.ai je ich použitie pre zjednodušenie výberu fashion tovaru.

Pre spoločnosť instyle.ai sme vytvorili okrem webu aj návrh logotypu a základné prvky korporátnej identity a jednoduchý design manual.

Hero section

Úvodná obrazovka má za úlohu vypovedať 90% informácií o produkte alebo službe. Instyle.ai prezentujeme ako špecialista na umelú inteligenciu, ktorá dokonale rozumie móde.

Prezentácia riešenia

Úvodné oslovenie pokračuje prezentáciou detailnejších informácií o riešení instyle.ai

Farebná a tonálna dynamika

Pomocou striedania textového a grafického obsahu, tmavých a svetlých prvkov vytvárame dynamiku a rytmus, ktorý napomáha čitateľnosti obsahu a udržiava pozornosť návštevníka webu.

Prezentácia riešení

Pomocou animovaných obrázkov odovzdávame náhľad funkcií a možností riešenia. (možné vidieť na www.isntyle.ai)

viac na www.isntyle.ai
viac na www.isntyle.ai
viac na www.isntyle.ai

Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Read more "