Piatok, 16.30

Návrh konceptu pre seriál príspevkov s opakovaným publikovaním v piatok ráno o 9.00. Príspevky budú zachytávať rôzne osoby vo firmách a ich očakávania pokojného ukončenia pracovného týždňa. Tieto očakávania sú prezentované ich plánom ako strávia čas po 16.30. Prvý príspevok zobrazuje CTO managera, ktorý jednoducho túži len zažiť po týždni zhonu malú chvíľku vydýchnutia a relaxácie.

Príspevky budú pripravené pre facebook ako video a pre linkedin ako troj-stranový dokument.

Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Read more "