Sada produktových bannerov

Návrh produktových bannerov je pripravený v dvoch líniách. Prvá je vytvorená konzervatívnym prístupom, ten vychádza použitím obrázkov z jednotlivých produktových stránok. Druhá verzia je určená pre A/B testing. Ten by mal preveriť nakoľko je publikum pripravené reagovať na hravejšie a emotívnejšie posolstvo. Verzia B používa prepojenie produktu a jeho očakávaných vlastností s charakterom zvierat. Zvieratá sú perzonifikovane zobrazené ako manažéri v bežnom pracovnom prostredí.

Produkčný návrh

Konzervatívny návrh (v 01)

Brandingový návrh (v 02)

Brandingový návrh (v 03)

Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Read more "