Video prezentácia logotypu

Šesťdesiat sekúnd informácií prezentujúcich ideu, konštrukciu a vzhľad nového logotypu. Video je možné používať ako opakujúcu sa slučku.

Applications of the new identity

Banner on the building In the previews you can see the vertical and horizontal arrangement of the logotype. The logo is applied to the free positions of the frames. As an option, we have also added in the designs the possibility of applying a window “mash” film on the folded window of the corridor. It […]

Draft mail signature

It is important to present a professional image consistently throughout all corporate communications. An important element is also a mail signature with a logo, which gives the communication a stylish and trustworthy look. It captivates clients and partners at first sight. It helps to differentiate and identify the mail and reinforces the company’s brand. Full […]

Logo redesign

Modern technology allows us to adapt, respond to change and understand complexity. As a result, our solutions are simple, economical and environmentally friendly. It is the climate for people and the Earth. Sage + Caregiver Archetype Mission Colouring We retain the colourful feel of the original logo. Overlapping gradients are used to accentuate the sense […]

Predvianočný večer 2019

Východisko Základný motív a prevedenie pozvánky bolo vytvorené už pre podujatie v roku 2018. Hlavná ambícia pri návrhu pozvánky pre rok 2019 je zachovať navrhnuté prevedenie, jemne pozmeniť vzhľad a rozvinúť ergonómiu prvkov. Pre rok 2019 pribudne najmä online registrácia účastníkov podujatia na subdoméne abcklimake.sk. Evolúcia grafického motívu Motív pre rok 2019 je zmenený len […]

Kreatívny návrh vizitky

Malá odlišnosť v prevedení dokáže násobne zvýšiť pozornosť a zapamätateľnosť oslovenia. Práve preto má zmysel byť kreatívny aj pri vizitkách. Je to príležitosť zanechať výraznejší a cielenejší prvý dojem. Použitie Vizitku je možné položiť na stôl tak aby umožňovala jednoduchšie čítanie pri prepise. Do mobilu je možné načítať kontakt naskenovaním QR kódu. Motivácia zadná strana obsahuje dôležité […]

B2B Online marketing

Online marketing podľa Morse. Pozrite si koncept online marketingovej komunikácie zameraný na budovanie a edukáciu vysoko adresného publika. Ak Vás príklad zaujal a chcete vedieť viac, neváhajte nás osloviť.