Video prezentácia logotypu

Šesťdesiat sekúnd informácií prezentujúcich ideu, konštrukciu a vzhľad nového logotypu. Video je možné používať ako opakujúcu sa slučku.

Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works