YouTube remarketing

Marketingová komunikácia na sociálnej sieti Linkedin a facebook zameraná na prezentáciu výnimočnej realizácie projektu “Showcar Engler V12” tvorí pravidelnú návštevnosť vyhradenej stránky http://valtaengineering.eu/showcar

Pomocou remarketingových zoznamov sme vytvorili publikum “fanúšikov” tohto projektu. K tomuto primárnemu publiku sme pričlenili aj publikum, ktoré nám vzniká z vyhľadávacej kampane a priamej návštevnosti stránky.

Cieľom komunikácie je podporiť spontánnu znalosť značky v spojitosti s výnimočnou referenciou “Showcar Engler V12”.

Pre účel YouTube kampane sme vytvorili dve nové verzie spotu: Šesť sekundový “Bumper” je reklama ktorú nieje možné preskočiť a slúži ako extrémne krátke pripomenutie a oživenie pamäťovej stopy. Tradičný 30 sekundový spot prináša krátke predstavenie projektu a jeho úspechov.

Bumper
Spot 30 sekúnd
Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Read more "