Návrh komunikačného štýlu značky WebArat

Na základe konzultácií sme sa rozhodli uvažovať o štýle komunikácie podľa archetypov Opatrovateľ a Vládca. Za dominantný archetyp bol zvolený archetyp “vládcu”. Pomocou archetyp “vládcu” dokážeme odovzdať správu: Prevezmi zodpovednosť a definuj pravidlá. Sekundárne sa budeme opierať na archetyp opatrovateľa, pretože všetky tieto rozhodnutia sú vedené so zámerom ochrániť spoločnosť (firma, organizáciá) pred útokom a […]