Návrh komunikačného štýlu značky WebArat

Na základe konzultácií sme sa rozhodli uvažovať o štýle komunikácie podľa archetypov Opatrovateľ a Vládca. Za dominantný archetyp bol zvolený archetyp “vládcu”. Pomocou archetyp “vládcu” dokážeme odovzdať správu: Prevezmi zodpovednosť a definuj pravidlá. Sekundárne sa budeme opierať na archetyp opatrovateľa, pretože všetky tieto rozhodnutia sú vedené so zámerom ochrániť spoločnosť (firma, organizáciá) pred útokom a zvládnuť všetky povinnosti ukladané štátom.

Vládca

Voľné asociácie

Nástroje budovania asociácií

Logotyp (písaná časť loga)

Logotyp v podobe “WebArat” je pozitívne vnímaný u zákazníkov. Často sa v skrátenom tvare používa ako WA. Prvá časť “Web” asociuje u publika, že pôjde o web-base riešenie systému. Riešenie tak nezaťažuje infraštruktúru klienta a nemusí sa venovať jej správe a zabezpečeniu.

Druhá časť názvu značky “Arat” je skratkou za ktorou sa skrýva prístup a stratégia fungovania samotného systému WebArat.

Grafický prvkok loga

Technickú informáciu ukrytú v logotype je potrebné doplniť o prvky ktoré vybudujú potrebné asociácie. Grafický prvok priradený k logotypu rozvinie asociácie: zodpovednosť, sila, odvaha, kompetencie.

Symbol štítu

Symbol štítu ponúka vhodné asociácie. Štít je zároveň prvkom defenzívnej obrany. Tento princíp je v zhode s prístupom pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti “byť pripravený na útok je najlepším predpokladom pre jeho odvrátenie”. WebArat ponúka zákazníkom nástroj pomocou ktorého môžu nad svojou organizáciou vytvoriť štít vo za ktorým sa bude každý člen tímu cítiť v bezpečí.

Spojenie znakov W + A
Grafický prvok logotypu (WA v štíte)
Plný tvar logotypu so sloganom

Alternatívne návrhy symbolu “WA”

Prehľad alternatív A
Verzia 4
Verzia 2
Verzia 3
Verzia 4
Verzia 5

Prehľad farebných alternatív B

Prehľad alternatív B – symbol
Prehľad alternatív B – celé logo
Verzia B1
Verzia B2
Verzia B3
Verzia B4

Ukážka ilustračného vizuálu “Vládca”

Slogan

Úlohou sloganu je vyslať jasnú správu. Zároveň má prepojiť logotyp a symbol do ucelenej “vety” základného vyjadrenia idei a zamerania spoločnosti.

Opatrovateľ, druhá tvár značky

Archetyp opatrovateľa slúži ako obhájenie a dôvod samotného prevzatia kompetencií (moci) do vlastných rúk. Opatrovateľ jasne ukazuje, že nejde o samoúčelnú iniciatívu ale o snahu zabezpečiť stabilnú prevádzku organizácie.

Voľné asociácie

Nástroje budovania asociácií

Fotografie

V prezentáciách spoločnosti budú použité fotografie z pracovného prostredia vyžarujúce spokojnosť a bezpečie.

Písmo a kompozícia

Vzdušné písmo na bielom pozadí, by malo podporovať pocit jednoduchosti a bezpečia.

Ukážka ilustračného vizuálu “Opatrovateľ”

Variácia ilustračného vizuálu “Opatrovateľ”

Ukážky aplikácií logotypu

Alternatívny návrh 1

Nástroje budovania asociácií

Logotyp (písaná časť loga)

Logotyp v podobe “WebArat” je pozitívne vnímaný u zákazníkov. Často sa v skrátenom tvare používa ako WA. Prvá časť “Web” asociuje u publika, že pôjde o web-base riešenie systému. Riešenie tak nezaťažuje infraštruktúru klienta a nemusí sa venovať jej správe a zabezpečeniu.

Druhá časť názvu značky “Arat” je skratkou za ktorou sa skrýva prístup a stratégia fungovania samotného systému WebArat.

Grafický prvkok loga

Technickú informáciu ukrytú v logotype je potrebné doplniť o prvky ktoré vybudujú potrebné asociácie. Grafický prvok priradený k logotypu rozvinie asociácie: zodpovednosť, sila, odvaha, kompetencie.

Vlna

Symbol kontinuálneho útoku, živelnej hrozby je možné vykresliť symbolom vlny (sila, ohrozenie).

Maják

Je extrémne dôležitý najmä v ťažkých chvíľach. Maják neurčuje našu cestu, tá ostáva našou voľbou a určujeme si ju na základe aktuálnych potrieb. Maják je pre nás pevným bodom pomocou ktorého sa môžeme orientovať (odvaha, kontrola, zodpovednosť, spoľahlivosť).

Plný tvar logotypu so sloganom
Grafický symbol logotypu

Ukážky aplikácií logotypu

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Čítať viac »