Identita postov na sociálne siete

Cieľom návrhu je uplatnenie prvkov vizuálnej identity v prostredí sociálnych sieti tak aby podporili jednoduchú rozpoznateľnosť príspevkov. Pre tento účel je v ilustračných obrázkoch použitá farebnosť, grafický symbol logotypu a url adresa webu. Produktová prezentácia Ilustračné obrázky prezentujú produkt pri použití všetkých prvkov identity doplnené o nadpis a krátky text s použitím písma oficiálnej identity. […]

Online kampaň “Spinbotics”

Návrh reklám pre platformu Google Ad Search Pre účely kampane boli vytvorené tri základné textové reklamy určené pre produkty DriveBOT®, SpinBOT Kit® – pre ramená a robotické systémy a SpinBOT Kit® – pre polohovadlá. Textová reklama DriveBOT® Textová reklama SpinBOT Kit® – pre ramená a robotické systémy Textová reklama SpinBOT Kit® – pre polohovadlá Návrh […]

Vizitky spinpotics

Návrh vizitiek kladie dôraz na primárnu prezentáciu mena osoby v plnom tvare a prezentáciu značky spinbotics. Produkčné riešenie odporúča využitie tlač typu MultiLoft s farebný jadrom v strede papiera.

SpinBOT kit “trifold” prospekt

Modulárny stavebnicovými systém pre stavbu robotických a manipulačných zariadení prezentuje spoločnosť spinbotics aj prostredníctvom zloženého letáku A4 na tretiny do formátu DL – tzv “trifold”. Stiahnuť leták v PDF

DriveBOT “trifold” prospekt

Inteligentný rotačný pohon, zostavený vzájomným spojením modulov do jedného kompaktného celku prezentuje spoločnosť spinbotics aj prostredníctvom zloženého letáku A4 na tretiny do formátu DL – tzv “trifold”. Stiahnuť leták v pdf

Návrh logotypu spinbotics

Rozdiel medzi prvou a poslednou jaskynnou maľbou v lokalite Altamira je 5000 rokov. Nezmenil sa zobrazovaný motív, nezmenila sa technika maľby. Pulzujúca zmena Dnes je všetko inak. Našu dobu môžeme smelo označiť ako kontinuálnu, pulzujúcu zmenu. Za príklad si môžme zobrať internet. Nové médium, ktoré zmenilo fungovanie sveta v priebehu 30 rokov. Stačí stlačiť “play” […]