Návrh logotypu spinbotics

Rozdiel medzi prvou a poslednou jaskynnou maľbou v lokalite Altamira je 5000 rokov. Nezmenil sa zobrazovaný motív, nezmenila sa technika maľby.

Pulzujúca zmena

Dnes je všetko inak. Našu dobu môžeme smelo označiť ako kontinuálnu, pulzujúcu zmenu. Za príklad si môžme zobrať internet. Nové médium, ktoré zmenilo fungovanie sveta v priebehu 30 rokov.

Stačí stlačiť “play”

Aktuálne stojíme na prahu novej revolúcie menom robotika. Krok týmto smerom spustí ďalšiu vlnu zrýchlení zmien. Odvetvie čaká na inováciu, ktorá sa stane tlačidlom “play” pre jej masové nasadenie a spustenie novej vlny globálnych spoločenských zmien. Uplatniť sa na tejto vlne vyžaduje spojenie kreativity a inovácie.

Misia a vízia spinbotics

Ambíciou “spinbotics” je stať sa míľnikom revolúcie v robotike. Veríme, že vytváranie robotických systémov je možné sprístupniť širokému spektru firiem. Jednotlivé komponenty sa však musia stať menšie, inteligentnejšie a lacnejšie.

Sci-fi vs. realita

Robotika je téma, ktorá do novodobej mytológie vstúpila knihou R.U.R. Karla Čapka v roku 1920. Inovácie na poli robotiky sa tak pohybujú na hrane vedy a mýtu. Slogan ” No miracle, just inovation.” stavia na tomto vnímaní. Atraktivita značky je tak podporená archetypálnou ľudskou túžbou po výnimočnom poznaní. Slogan však zároveň “spinbotics” zaradzuje k svetu vedy a inovácií.

Racionálna časť reklamnej komunikácie je budovaná kľúčovými atribútmi riešenia. Odvetvie robotiky stále hľadá menšie, chytrejšie a lacnejšie komponenty a systémy.

DL leták – ukážka aplikácie
Vizitky – ukážka aplikácie
Odev – ukážka aplikácie
Šnúrka na ID kartu – ukážka aplikácie
Základný font: Semplicita Pro
Definícia farieb
Animácia grafickej časti loga
Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pozrite si najnovšie práce