Ponuka služieb pre firemnú klientelu

Jednoduchá prezentácia má za úlohu prihovoriť sa a zaujať firemnú klientelu. Rovnako môže poslúžiť ako pomôcka pre obchodníka pri osobnej prezentácií služieb. Obálka Vnútorné strany

Prospekt Marco Car RENT

Marketingový materiál na prezentáciu aktuálnej ponuky vozidiel operatívneho lízingu. Materiál je postavený na prezentácií konkrétneho vozidla. Stratégia je postavená prezentácií benefitov jednoduchosti a dostupnosti cenovej a časovej. Stratégia zvyšuje pocit aktuálnosti a naliehavosti. Ponuka je limitovaná na desať vozidiel.

Príjem servis kaviarni Marco Café

Služby servisu sú v areály MArco Car dostupné aj v kaviarni. Zákazníci tak môžu množstvo služieb vybaviť pri posedení pri káve. Prezentácia základných servisných služieb na okne kaviarne Prezentácia základných a rozšírených servisných služieb na okne kaviarne Zobrazenie rozvrhnutia prvkov

Návrh produktového logotypu Marco Car RENT

Návrh logotypu Marco Car RENT reprezentuje nový produkt tradičného dodávateľa komplexných služieb pre modernú mobilitu MARCO CAR. Logotyp novej služby Marco Car RENT má ambíciu komunikovať autonómne bez logotypu MARCO CAR, no zároveň umožňuje fungovať aj spoločne. Vysoká poznateľnosť vďaka zachovaniu typografickej časti pôvodného loga. Slová CAR + RENT v spoločnom riadku prezentujú kľúčovú informáciu. […]

Promo OC Optima

Informačná kampaň v obchodnom centre OC Optima pozostáva s posteru A2 a dvoch formátoch videa. Video prezentácia

Letná kampaň Marco Car

Cieľom letnej kampane je podporiť povedomie značky Marco Car a jeho služieb. V kampani budú prezentované vybrané letné služby prostredníctvom farieb, písma a logotypu. Kampaň bude využívať reklamné platformy Google Display Network a Facebook. Odkazy budú smerované na landing page kampane s jednoduchým objednávkovým formulárom. Základné rozloženie prvkov reklamných banerov (skica) Vyhotovenia reklám Používame natívny […]