In-house marketing

In-house marketing pre malé a stredné spoločnosti

V priebehu 20. dní dokážete pripraviť novú marketingovú stratégiu. Deň školenia vždy strieda deň voľna ponechaný na vašu prácu na projekte.

Oprášte váš marketing a vybudujte jeho novú podobu na silných základoch

Vaša marketingová stratégia bude postavená na kľúčových benefitoch vášho produktu alebo služby. Vaše jednoznačné smerovanie bude kontrolované misiou a víziou. Na základe tohto poznania dokážete definovať vhodnú cieľovú skupinu a vybrať pre jej oslovenie správne komunikačné kanály. Spoznáte ako môžete využiť psychológiu a spraviť svoj produkt nástrojom k uspokojeniu emocionálnych potrieb zákazníka, k vybudovaniu dôvery a vzťahu k značke. Dokážete správnym spôsobom vytvárať marketingový obsah, navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť reklamnú kampaň. K úspešnému zvládnutiu potrebujete zapálenie pre vlastný produkt, záujem o klienta a otvorenú hlavu pre prijatie overených metód a postupov.

Obsah kurzu

Deň 1

Kľúčová hodnota produktu / služby

Deň 2

Misia a vízia spoločnosti

Deň 3

Cieľová
skupina

Deň 4

Komunikačné
kanály

Deň 5

Archetypy
.

Deň 6

Persóny
.

Deň 7

Content marketing a stratégie ovplyvnenia

Deň 8

Reklama - príprava obsahu

Deň 9

Reklama - príprava dediálneho kalendáru

Deň 10

Kľúčová hodnota produktu / služby

Priebeh kurzu

Cena kurzu

Celkom 80 hodín školení a konzultácií rozdelených na 10 dní rozložených do jedného kalendárneho mesica počas ktorého pripravíte marketingovú stratégiu vašej spoločnosti in-house.

cena bez DPH

1.600 € / osoba*

*zľava každého ďalšieho zamestnanca z rovnakej spoločnosti 50%

Termíny a kampacita

Kurzy jemožné absolvovať v každom kalendárnom mesiaci. Prihlásiť sa je potrebné do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Na realizáciu kurzu je potrebné prihlásenie sa minimálne 2 záujemcov. Maximálny počet je stanovený na 6 účastníkov. V špeciálnych prípadoch je možné dohodnúť sa na navýšení počtu účastníkov.

Miesto konania

Podľa výberu záujemcov je možné realizovať kurz online, alebo v nami zabezpečenom priestore v rámci Košíc. Výber sa prispôsobuje počtu osôb a lokalite firiem, tak aby boli dostupné pre pravidelné dochádzanie.

Prihlasovací formulár

Po obdržaní vašej požiadavky vás budeme obratom informovať. Potvrdíme informácie o termíne a upresníme si miesto realizácie kurzu a spôsob úhrady.

Referencie

Spravte si aj vy z marketingu stabilný Pilier vášho úspechu!

Ďakujeme za záujem a dôveru...