Vizitka Ursa Minor

Osobná komunikácia je v obchodnom kontakte stále podporená odovzdaním kontaktných informácií prostredníctvom vizitky. Využiť túto príležitosť aj na odovzdanie emócie a asociácií budujúcich značku sme sa pokúsili v nasledujúcich návrhoch.

Variácie návrhu prednej strany vizitky

Variácie návrhu zadnej strany vizitky

Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Read more "