SpinBOT kit “trifold” prospekt

Modulárny stavebnicovými systém pre stavbu robotických a manipulačných zariadení prezentuje spoločnosť spinbotics aj prostredníctvom zloženého letáku A4 na tretiny do formátu DL – tzv “trifold”.

Pohľad na zložený leták
Pohľad do vnútra roztvoreného letáku
Pohľad na druhú stranu roztvoreného letáku

Stiahnuť leták v PDF

Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works