Návrh vizuálneho štýlu pre sociálne média

Hlavným cieľom návrhu vizuálneho štýlu pre sociálne média je udržanie jednotnej vizuálnej komunikácie na všetkých médiách a platformách. Vďaka tomu bude komunikácia Pilot Belt PRO rýchlo rozpoznateľná a ľahko zapamätateľná.

Profilová grafika Pilot Belt PRO.

Logo v plnom tvare v bielej farbe je umiestnené na čiernom podklade s jemným gradientom naznačujúcím svetelný lesk materiálu. Táto farebnosť je asociáciou na tmavý a lesklý povrch pracky opasku Pilot Belt PRO.

Vizuálny štýl príspevku

Návrh vizuálneho štýlu príspevku sleduje hlavné ciele konceptu – jednotný vizuálny štýl a rozpoznateľnosť príspevkov. Príspevok je od bežných príspevkov odlíšené jemným rámčekom a logom, ktoré je umiestnné na zo strany vystupujúcom podklade.

Grafická časť príspevku môže byť doplnená krátkym textom. Pre prácu s textom je použitý font Open Sans v reze “extended” pre nadpis a v reze “regular” pre podnadpis.

  1. Tenký rám v bielej farbe a jemným vnútorným zaobleným rohov.
  2. Biely podklad loga vychádzajúci zo strán (výber smeru podľa kompozície textu a obsahu fotografie)
  3. Logo
  4. Podnadpis
  5. Nadpis

Ukážky možných usporiadaní textu a umiestnenia loga a podkladu loga.

Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works