Logo spoločnosti pre správu nehnuteľností

Zameranie spoločnosti

Property management je profesijný odbor riadenia správy nehnuteľností.

Misia

Výnimočnosť spoločnosti je definovaný misiou.

Cieľové asociácie

Zameranie spoločnosti je určujúce pre definíciu cieľových asociácií a archetypu komunikácie.

Príbeh ako zdroj asociácií

Cieľové asociácie sa najľahšie šíria prostredníctvom univerzálneho príbehu.

Príbeh môže začať…

Meno, slogan a grafický prvok. Medzinárodné, rytmické a plné asociácií.

Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works