From the first sketch to the showcar

Online kampaň prezentuje výnimočný príbeh zrodenia novej kategórie dopravného prostriedku “superquad” od prvej skice po showcar. Príspevky na sociálne siete Prvé línia komunikácie je vedená na sociálnej sieti linkedin. Kampaň obsahuje tri mutácie príspevku (2 x post s obrázkov a 1 x post s videom).

VALTA beachflag

Prezentačná vlajka je určená na označenie bodu prezentácie. Najčastejšie pôjde o predstavovanie nových výstupov v segmente automotive, prípadne prezentáciu portfólia služieb. Rozmer plátna vlajky je 60×260 cm a celková výška je 310cm.

Manažérsky portrét

Portrét určený najmä pre zverejnenie na sociálnom profile linkedin, firemnom webe a pre potreby obchodnej komunikácie. Retuš zvýrazňuje črty tváre tak aby zvýšil rozpoznateľnosť aj pri minimálnej veľkosti fotografie.

Prospekt VALTA

Prezentačný prospekt VALTA je zhrnutím základných informácií o spoločnosti. Informácie sú prezentované dynamickou formou, striedaním fotografií a textu. Dynamiku podporuje aj prevedenie formou leporela. Do obsahu prezentácie je vložená aj strana venovaná “upútavke” na predstavenie nového projektu na autosalóne Ženeva 2024. Ukážka zloženého a rozloženého prospektu Ukážka rozloženého prospektu Detailný pohľad na grafické riešenie

MOO water bottle with Red Dot Design Award 2022

We also work in the mission “ready to create”, which is the key message of the company, when selecting the Christmas promotional item. We have selected the MOO Thermal Insulation Bottle with the Red Dot Design Award 2022. For the purpose of the Christmas thank you, the bottle is printed with a thank you sticker. […]

Reklama vo vyhľadávaní

Názov spoločnosti a adresa webu Názov spoločnosti: Valta Engineering | Adresa webu: http://valtaengineering.eu | Logo: ikona strelky Textové reklamy Nadpisy reklám Názov spoločnosti bude vždy na fixnom prvom mieste úvodnej zostavy reklám. Na druhej pozícii sa bude variabilne zobrazovať názov jednotlivých služieb, prípadne slogan “Ready to create”. Opisy text A: Vertrauen Sie uns Ihre Produktentwicklung […]

Google Ads Display sada bannerov

Pre účel cielenej a remarketingovej brandingovej kampane sme navrhli a vytvorili sadu siedmich animovaných banerov vo formáte AMP HTML bannerov. Formát umožňuje rýchle a spoľahlivé načítavanie na mobilných a desktopových zariadeniach. Zároveň umožňuje využívať prvky HTML5 štandardu. AMP HTML banner – 580 x 400px AMP HTML banner – 970 x 90px AMP HTML banner – […]

10 principles of good design

10 contributions for 10 principles Each paper contains two pages. They will be published as a two-page presentation on LinkedIn. On the first page is the order and text of the rule. On the other side is its full text. For each post there is also a commentary describing the post. The texts are currently […]