YouTube remarketing

Marketingová komunikácia na sociálnej sieti Linkedin a facebook zameraná na prezentáciu výnimočnej realizácie projektu “Showcar Engler V12” tvorí pravidelnú návštevnosť vyhradenej stránky http://valtaengineering.eu/showcar Pomocou remarketingových zoznamov sme vytvorili publikum “fanúšikov” tohto projektu. K tomuto primárnemu publiku sme pričlenili aj publikum, ktoré nám vzniká z vyhľadávacej kampane a priamej návštevnosti stránky. Cieľom komunikácie je podporiť spontánnu […]

From the first sketch to the showcar

Online kampaň prezentuje výnimočný príbeh zrodenia novej kategórie dopravného prostriedku “superquad” od prvej skice po showcar. Príspevky na sociálne siete Prvé línia komunikácie je vedená na sociálnej sieti linkedin. Kampaň obsahuje tri mutácie príspevku (2 x post s obrázkov a 1 x post s videom).

VALTA beachflag

Prezentačná vlajka je určená na označenie bodu prezentácie. Najčastejšie pôjde o predstavovanie nových výstupov v segmente automotive, prípadne prezentáciu portfólia služieb. Rozmer plátna vlajky je 60×260 cm a celková výška je 310cm.

Managerial portrait

The portrait is mainly intended for posting on the social profile linkedin, company website and for business communication purposes. Retouch enhances facial features to increase recognition even at the smallest photo size.

Prospekt VALTA

Prezentačný prospekt VALTA je zhrnutím základných informácií o spoločnosti. Informácie sú prezentované dynamickou formou, striedaním fotografií a textu. Dynamiku podporuje aj prevedenie formou leporela. Do obsahu prezentácie je vložená aj strana venovaná “upútavke” na predstavenie nového projektu na autosalóne Ženeva 2024. Ukážka zloženého a rozloženého prospektu Ukážka rozloženého prospektu Detailný pohľad na grafické riešenie

MOO water bottle with Red Dot Design Award 2022

We also work in the mission “ready to create”, which is the key message of the company, when selecting the Christmas promotional item. We have selected the MOO Thermal Insulation Bottle with the Red Dot Design Award 2022. For the purpose of the Christmas thank you, the bottle is printed with a thank you sticker. […]

Reklama vo vyhľadávaní

Názov spoločnosti a adresa webu Názov spoločnosti: Valta Engineering | Adresa webu: http://valtaengineering.eu | Logo: ikona strelky Textové reklamy Nadpisy reklám Názov spoločnosti bude vždy na fixnom prvom mieste úvodnej zostavy reklám. Na druhej pozícii sa bude variabilne zobrazovať názov jednotlivých služieb, prípadne slogan “Ready to create”. Opisy text A: Vertrauen Sie uns Ihre Produktentwicklung […]

Google Ads Display sada bannerov

Pre účel cielenej a remarketingovej brandingovej kampane sme navrhli a vytvorili sadu siedmich animovaných banerov vo formáte AMP HTML bannerov. Formát umožňuje rýchle a spoľahlivé načítavanie na mobilných a desktopových zariadeniach. Zároveň umožňuje využívať prvky HTML5 štandardu. AMP HTML banner – 580 x 400px AMP HTML banner – 970 x 90px AMP HTML banner – […]