Online marketing report

Apríl 2023

Zhrnutie

V rámci mesiaca apríl sme naše zdroje použili na vytváranie marketingového a prezentačného obsahu a to konkrétne dokumentáciou eventu “GAMO Day”. V priebehu dňa bola vytvorená sada dokumentačných fotografií a videozáznam z jednotlivých prednášok. Fotografie boli použité na sociálnych sieťach GAMO. Videozáznam prednášok bol zostrihaný a odovzdaný v podobe samostatných prednášok.

Druhou oblasťou prác je príprava nových kampaní pre Google Search. Konkrétne sme pripravili návrh vyhľadávania pre kampane Power BI – manažérske prehľady a Digitálne dvojča.

Aktuálne pracujeme na finálnom výbere kľúčových slov pre spustenie kampane. Z výberu kľúčových slov pripravíme aj výber slov, ktoré budú pre konzistentnosť  kampane použité aj pri tvorbe textových reklám. Finálny výber následne navrhneme použiť aj ako zmenu textov na produktových stránkach webu GAMO. Zmena textov bude mať rovnako pozitívny dopad na jednotnosť jazyka pre lepšiu orientáciu zákazníka, sekundárne by nám tieto zmeny mali podporiť aj rating Search kampane a pozitívne by sa časom mali prejaviť aj v SEO.

gamo.sk

Zo sledovaných konverzií získalo najviac bodov stiahnutie dokumentu (61,3% bodov, 31 x), odoslaný formulár (23,7%), prechod na selfservice (7,1% bodov). Najväčší záujem bol o stránku kontakty, najkvalitnejšie návštevy boli tvorené organickou návštevnosťou (Google Search). Nasleduje návštevnosť zo sociálnych sieti a v tesnom závese je priama návštevnosť.

gamo-promo.sk

V rámci aktívnych kampaní na LP pokračujeme v kampani “Search | Kybernetická bezpečnosť | LP”. Miera prekliku 4,59% a cena 0,75€ za klik nám dlhodobo potvrdzuje záujem o tému. Performance vyhodnotenie nám hovorí, že návštevníci majú záujem informovať sa o cene ponúkaných služieb 42,4% ale hľadajú aj možnosti ako spraviť prvý krok “Mám Záujem” tvorí 32,3% konverzných bodov. Nasledujú kliknutia na popis a záujem o newsletter.

platformofinvention.sk

Na stránke sme opravili modul vyhľadávania. Načítanejší článkom z minulého mesiaca “AVPP je odpoveďou na neproduktívnu administratívnu záťaž” bol odsunutý na druhé miesto. Na prvé miesto sa dostal “Zero Trust: Autentizujte a autorizujte každého, vždy a všade”.

Naj dôležitejším zdrojom návštevnosti je organické vyhľadávanie. V návštevnosti citeľne chýba podpora cez sociálne siete. Tu by sme už potrebovali nové články, ktoré by sme mohli uverejniť na sociálnych sieťach GAMO.

Social media

Sociálne siete pokračujú v zabehnutom trende odozvy a záujmu. Dlhodobejším limitom je komunikácia v obmedzenom okruhu jestvujúcich publík. Oživenie by mohli priniesť silné články na POI (zaujímavé osobnosti, firmy a pod.) a ich následné prezentovanie na sociálnych sieťach. V rámci siete linkedin môže komunikáciu podporiť najmä cielená aktivita zamestnancov spoločnosti.

Odporúčania

Ak bude trend obľúbenosti sťahovania dokumentov na gamo.sk pokračovať, bolo by dobré pozrieť sa detailnejšie na to ktoré dokumenty a v akom pomere sa sťahujú a pozrieť sa aj na ich konverzný potenciál.

LP stránky odporúčame postupne transformovať na B variantu A/B testingu produktových kampaní.

Magazín POI potrebuje nový obsah a následnú podporu sociálnych sieti.

 

Zobraziť celý obsah

Marec 2023

Zhrnutie

V priebehu mesiaca sme sa zamerali na prechod z Google Analytics Universal na Google Analitics 4. V súvislosti s prechodom bolo potrené zmeniť aj spôsob vyhodnocovania údajov. Nový GA4 je orientovaný viac na vyhodnocovanie udalostí. Napriek koncepčným zmenám bolo možné preniesť naše vyhodnocovania tak aby sme zachovali pomernosť hodnôt výsledkov výkonnosti kampaní.

Druhou zmenou je zmena reportovacieho nástroja. Z doteraz používaného nástroja “Swydo” sme prešli na “Looker studio”. V náveznosti na tieto zmeny sme reporty presunuli priamo na náš web. Na jednej stránke tak bude možné nájsť aktuálny report k poslednému mesiacu. Meniť si výber obdobia zobrazených údajov a prechádzať si aj správy k reportu za jednotlivé mesiace. Práce s reportom by tak mohla byť jednoduchšia. Jednoduchšie by malo byť aj prípadné zdieľanie odkazu k reportu. Prístup k reportu je chránený heslom. Odkaz k reportu s v priebeh mesiacov nebude meniť.

gamo.sk

Zo sledovaných konverzií bola získalo najviac bodov stiahnutie dokumentu (54,3% bodov, 20 krát), odoslaný formulár (16,3%, 2 krát), prechod na selfservice (12% bodov, 11 krát). Najväčší záujem bol o stránku kontakty, najkvalitnejšie návštevy boli tvorené priamou návštevnosťou. V tesnom závese je návštevnosť organická. Získala jemne menšie hodnotenie no celkovo priniesla väčšiu návštevnosť. Okrem stránku kontaktov sa návštevnici zamerali na voľné pracovné pozície, informácie “o nás”, “referencie” a “blog”. Na tieto stránky by sa teda oplatilo pozrieť z pohľadu konverzného potenciálu.

gamo-promo.sk

V mesiaci marec sme navýšili počet návštev o 169 sessions. Výrazne narástol aj zisk konverzných bodov. Mierne klesla cena za preklik a zlepšila sa aj kvalita návštev. V priebehu mesiaca sme ostali v zameraní na kampaň na kybernetickú bezpečnosť (search a display). Takmer 3/4 hodnotenia konverzných bodov nám prinieslo platené vyhľadávanie. Najviac konverzných bodov priniesol záujem o cenu (37%, 35 krát), nasledoval button “mám záujem” (34%, 16 krát), newsletter subscribe (16%, 3 krát), 11 krát si návštevník zobrazil detail popisu služby.

Pri pohľade na vykonané kroky sa zdá, že návštevníci majú o tému a informácie záujem no nenašli všetky informácie a emócie k rozhodnutiu pre odoslanie formuláru. Odporúčame preto doplniť možnosť prechodu na stránku GAMO pri každom informačnom bloku a uľahčiť odoslanie formuláru a prístup ku kontaktom.

platformofinvention.sk

Magazín pokračuje v trende rastu organickej návštevnosti. Najčítanejším článkom bol “AVPP je odpoveďou na neproduktívnu administratívnu záťaž”. Do článku sme umiestňovali nové prezentačné video. Na stránke bude potrebné opraviť modul vyhľadávania obsahu, ktorý je aktuálne nefunkčný. Online magazín by bolo vhodné podporiť správne cielenou kampaňou. Zasiahnuť by sem mohli komunitu z remarketingu a návštevníkov IT a podnikateľských portálov.

Social media report

V priebehu marca sa klienti opäť najviac zaujímali o priame dianie v spoločnosti GAMO. Potvrdzujú to dáta z facebooku aj linkedinu. Na facebooku najviac zaujal príspevok o evente “Vy sa pýtate, my odpovedáme”, následne “Middle East Energy Dubai 2023”, “MDŽ” a “WORLD POLICE SUMMIT”.

Na sieti linkedin to bolo na malý rozdiel to isté. Najväčším prekvapením bol akurát príspevok “MDŽ”, ktorý sa trocha paradoxne umiestnil na prvom mieste práve na sieti linkedin. Dá sa teda povedať, že GAMO má na tejto sieti osobnejšie vzťahy v kombinácií s väčším záujmom o odbornejšie témy.

Oproti mesiacu február bolo publikovaných viac príspevkov čo pomohlo dosahu najmä na sieti facebook. Linkedin mal najprv zvýšenému počtu príspevkov jemne menší reach a poklesol aj počet nových followero. Počet kliknutí a záujem rástol. O úspech sa postarali vlastné udalosti GAMO.

PDF vyhodnotenie

Zobraziť celý obsah