Online marketing report

Október 2023

V priebehu mesiaca september sme mali spustené kampane smerujúce na web gamo.sk a gamo-promo.sk. Kampane smerujúce na gamo.sk boli podľa dohody prerušené v úvode mesiaca. Sústredili sme sa tak na relevantnejšie vyhodnotenie kampane 3 a novej LP.

Kampaň 1.: “Search | Manažérske prehľady | gamo.sk” bola zobrazená 1 517 krát a priniesla 66 kliknutí na reklamu (CTR 4,35%).

Kampaň 2.: “Search | Digitálne dvojča | gamo.sk” bola zobrazená 198 krát a priniesla 20 kliknutí na reklamu (CTR 10,1%).

Kampaň 3.: “Search | Kybernetická bezpečnosť | AB – LP” bola zobrazená 6 761 krát a priniesla 434 kliknutí na reklamu  (CTR 6,42%) to vo výsledku vytvorilo 371 návštev stránky. 33 užívateľov vykonali behom návštev niektorú z celkovo 38 udalostí.

Prehľad vykonaných udalosti z platenej kampane:

 • 31 x prechod na ďalší obsah webu gamo.sk a POI (1x blog, 1x konzultácie a vzdelávanie, 1x audit bezpečnosti, POI Tubapack)
 • 3 x kliknutie na CTA button “Vyžiadať ponuku
 • 3 x prechod na sociálne siete GAMO
 • 1 x kliknutie na telefón

Takmer 10% percent z celkovej platenej návštevnosti tak prejavilo záujem o ďalší obsah firemného webu, POI pod., prešli na sociálne siete, ale aj prejavili záujem v podobe kliknutia na vyžiadanie ponuky a kliknutia na ikonu telefónu. 7 návštevníkov prešlo do kontaktov, 4 prešli do sekcie o nás… (podrobný prehľad tu). Prehľad potvrdzuje, že časť návštevníkov má o tému KB a ďalšie informácie záujem no na finálnu konverziu nemajú dostatočné informácie a dôvody. Zaznamenali sme aj prechody na sociálne siete. Záujem je najmä o Linkedin konkrétnych konzultantov. Bolo by ideálne sledovať profily konzultantov a osloviť návštevníkov profilu.

Okrem toho navrhujeme pokračovať v úprave LP ale aj online komunikácie.

Návrhy na úpravy LP:
 1. Objednaj si náš IT magazín “Platform of invention” (0,00 €)
 2. Môžme sa vidieť (dynamická ponuka aktuálnych eventov):
  1. Kybernetické raňajky s GAMO | 30. januára 2024 | 8.00 – 10.00, Polus Towers 2, BA
  2. Konzultácia pri káve s GAMO | BA, BB, KE | Zisti viac
  3. iný aktuálny event
Návrhy na rozšírenie kampane:

Počas kampaní nám podľa posledných vyhodnotení vzniká hodnotné publikum, ktoré má záujem o tému a služby no pre finálne rozhodnutie nemá dostatok dôvodov. Navrhujeme preto zapojiť návštevníkov do intenzívnej kampane fáz SEE, THINK a DO.

 • SEE – Display / YouTube
  • Branding a kľúčová hodnota
   • GAMO – overený dodávateľ IT služieb, na trhu od…
   • GAMO – expert na KB
 • THINK – Display / YouTube
  • Produktové promo
   • Banery pre jednotlivé produkty
    • CLOUD, KB, SW riešenia, Outsourcing IT…
  • POI
   • o GAMO očami zákazníkov a success story
    • propagácia vybraných článkov magazínu
 • DO
  • Kybernetické raňajky s GAMO | 30. januára 2024 | 8.00 – 10.00, Polus Towers 2, BA
  • Konzultácia pri káve s GAMO | BA, BB, KE | Zobraziť termíny
POI

Návštevy na POI majú benefit dlhších návštev stránky v priemere sa pohybujú okolo jeden a pól minúty. Textovú podobu článkov by sme chceli doplniť o audio formát článkov na-hovorených pomocou AI.

Návrhy na rozpočet:

Kampaň 3.: 500€

Google Search: 350€
Google display remarketing: 150€

Zobraziť celý obsah

September 2023

V priebehu mesiaca september sme mali spustené kampane smerujúce na web gamo.sk a gamo-promo.sk

Kampaň 1.: “Search | Manažérske prehľady | gamo.sk” bola zobrazená 5 728 krát a priniesla 187 návštev na web (CTR 3,26%).

Kampaň 2.: “Search | Digitálne dvojča | gamo.sk” bola zobrazená 977 krát a priniesla 91 návštev na web (CTR 9,31%).

Kampaň 3.: “Search | Kybernetická bezpečnosť | AB – LP” bola zobrazená 2 410 krát a priniesla 195 návštev na web (CTR 8,09%).

 

Kampaň 1., priniesla zvýšenie CTR z 2,73 na 3,26% čo prinieslo aj mierne navýšenie návštevnosti produktovej stránky.

Kampaň 2., rovnako priniesla rast CTR. Miera sa zvýšila dosť výrazne z 5,87% na 9,31%.

Kampaň 3.. bola spustená na novú landing page. CTR za aktuálne obdobie bolo 8,09%. Z celkovo uskutočnených 195 návštev sme zaznamenali 12 meraných udalostí (mikro a makro konverzií).

Prehľad vykonaných akcií:

 • 4 x prechod na ďalší obsah webu gamo.sk a POI (1x blog, 1x konzultácie a vzdelávanie, 1x audit bezpečnosti, POI Tubapack)
 • 2 x kliknutie na CTA button “Vyžiadať ponuku
 • 2 x prechod na sociálne siete GAMO
 • 1 x odoslaný formulár

Celkovo teda na testovanej LP odoslalo formulár 0,5% návštevníkov, 1% navštívilo sociálne siete (linkedin konzultantov), 2% sa zaujímali o ďalší obsah webu gamo.sk.

Sumárne 5 návštevníkov stiahlo celkovo 8 dokumentov, 5 prechodov na selfservis.

Návrhy na úpravy:

 1. Na LP by bolo vhodné umiestniť atraktívny obsah na stiahnutie. Podľa dlhodobých čísel si návštevníci radi stiahnu podporný obsah.
 2. Bolo by vhodné na LP získať viac návštevníkov a sledovať ako sa bude meniť percento odoslaných formulárov k počte návštev.

Návrhy na rozpočet:

Kampaň 1.: 100€
Kampaň 2.: 100€
Kampaň 3.: 300€

Zobraziť celý obsah

August 2023

Kampaň “Search | Manažérske prehľady” bola zobrazená 6415 krát a priniesla 175 kliknutí (CTR 2,73%) .

Kampaň “Search | Digitálne dvojča bola zobrazená 1226 krát a priniesla 72 kliknutí (CTR 5,87%) .

Kampaň “Search | Kybernetická bezpečnosť | je pripravená na použitie v priebehu mesiaca september (A/B test)

V priebehu mesiaca august nedošlo k žiadnej zmene trendov. Okrem search kampane sme do komunikácie zapojili aj facebook reklamu zameranú na podporu POI.

Použitých 100€ na facebook kampaň prinieslo 5499 interakcií s príspevkom. Z celkového počtu interakcií s príspevkom bolo 5307 interakcií získaných v príspevku “ChatGPT je skvelý pomocník, ale zlý pán” kde bolo v príspevku použité video. Viac nasledujúci sumár:

ChatGPT je skvelý pomocník, ale zlý pán

Interakcie: 5307 | Reach 8664 | Suma: 48,21€

Darujte svojmu podnikaniu budúcnosť. Zálohujte

Interakcie: 75 | Reach 5212 | Suma: 20,64€

POI05 – Služba Veeam Backup

Interakcie: 34 | Reach 2113 | Suma: 9,08€

POI05 – Cloudové aplikácie

Interakcie: 83 | Reach 3501 | Suma: 22,07€

Celková návštevnosť POI narástla medzi-mesačne viac ako dvojnásobne (z 195 na 394 návštev).

Odkaz na detailný report pre facebook

Návrh rozpočtu na mesiac september:

Google Search: 400€ / Facebook: 100€

 

Zobraziť celý obsah

Júl 2023

Kampaň “Search | Kybernetická bezpečnosť | LP” bola zobrazená 6410 krát a priniesla 471 kliknutí (CTR 7,35%) .

Kampaň “Search | Manažérske prehľady” bola zobrazená 6455 krát a priniesla 169 kliknutí (CTR 2,62%) .

Kampaň “Search | Digitálne dvojča bola zobrazená 913 krát a priniesla 50 kliknutí (CTR 5,48%) .

Z predchádzajúceho porovnania sa jasne ukazuje pretrvávajúci až rastúci záujem trhu o kybernetickú bezpečnosť. Vysoké CTR reklám indikuje, že klienti majú záujem o reálnu krok ( v reklamách ponúkame free expertnú konzultáciu, analýzu hrozieb). Tieto skutočnosti môžu byť aj inšpiráciou na úpravu obsahu plánovaných produktových landing page pre A/B testing.

Rovnaký počet zobrazení reklám priniesla aj kampaň “Manažérske prehady”. CTR 2,62% však hovorí o vysokej konkurencií témy a málo atraktívnu ponuku zobrazenú v reklame. Prístup k osloveniu zákazníka je potrebné podrobiť analýze a pripraviť novú podobu reklám.

Kampaň “Digitálne dvojča” je posedná v objeme zobrazení. Miera CTR 5,48 dosahuje priemerné hodnoty reklám vo vyhľadávaní.

V priebehu mesiaca august plánujeme prípravu LP stránok so zrkadlením obsahu produktových stránok s prvými úpravami obsahu. Cieľom bude navrhovať úprav ktoré povedú k získaniu konverzií na stránke. Z tohto dôvodu navrhujeme pre tento mesiac nasledujúce komunikačné aktivity:

 • Google Search – 250€: Kampaň “Search | Manažérske prehľady”  a “Search | Digitálne dvojča”
 • Facebook – 200€: Boost príspevkov “promo POI”

Na september následne plánujeme spustenie kampaní s cielením na nové LP a Gamo.sk (produkty)

Zobraziť celý obsah

Jún 2023

Plánovanú zmenu kampaní s orientáciou na optimalizáciu produktových stránok priamo na gamo.sk realizujeme aj postupné zmeny v reporte kampaní. Aktuálne je už rozdelené zobrazovanie nákladov na kampane podľa URL. Karta “gamo.sk” a “gamo-promo.sk” zobrazujú náklady pre kampane smerované na príslušné URL.

Na karte “gamo.sk :: Performance overview” pribudla tabuľka zoznamu aktívnych kampaní a pribudla aj nová karta “Keywords overview” kde je možné sledovať výkonnosť kľúčových slov.

Postupné zmeny sú prípravou na plánované zmeny landing page stránok na A/B spôsob ich postupnej optimalizácie. Vytváranie mutácií stránok a prvých experimentov plánujeme pripraviť v priebehu mesiacov Júl a August.

Celkovo sme na kampaň v mesiaci Jún vynaložili 451€. Získali viac ako 13 tisíc zobrazení reklám, 563 kliknutí s prechodom na gamo.sk a gamo-promo.sk

Produktové kampane smerujúce na gamo.sk stáli celkom 289 € s priemernou cenou za klik 0,98 € nám kampane priniesli 296 návštev celkových 545 návštev webu. Stránky “kontakt” a “o nás” sú najnavštevovanejším obsahom webu. Bolo by vhodné venovať sa aj konverznému potenciálu týchto stránok. V celkovom objeme návštevnosti potom nasledujú produktové stránky aktívnych kampaní (manažérske prehľady a digitálne dvojča).

Z pohľadu návštevnosti náv vo vyhľadávacej kampani prinieslo najviac slovné spojenie “Power bi” (kampaň manažérske prehľady) a “Virtuálna realita” (kampaň digitálne dvojča). Z pohľadu CTR sú to pre Manažérske prehľady frázy “Office 365 power bi” – CTR 20% a pre “digitálne dvojča” fráza “optimalizácia výrobného procesu” – CTR 25% a “Digitálne dvojča” – CTR 19,4%.

Stiahnutie dokumentu ostáva najčastejšou meranou akciou zákazníka. Nasledujú kliknutia na telefón, sociálne siete, mail a prechod na selfservice.

Zobraziť celý obsah

Máj 2023

Zhrnutie

V priebehu mesiaca máj sme vytvorili a nasadili nové textové reklamy. Prvá je zameraná na digitálne dvojča, druhá na manažérske prehľady. Produkt “digitálne dvojča” je limitovaný nižším počtom vyhľadávaní. Záujemcovia vyhľadávali primárne priamo frázu digtálne dvojča, virtuálnu realitu alebo riešenia pre industry 4.0. Najlepšiu až 15% mieru prekliku prinieslo práve priame vyhľadávanie frázy “digitálne dvojča”. Fráza “virtuálne realita” nám priniesla 6% CTR a industry 4.0 7,7% CTR.  Celkovo 747 impresií naších reklám.

V kampani “Manažérske prehľady” je vyhľadávaní výrazne viac. Celkovo sa reklamy zobrazili 4617 krát. Miera prekliku bola 4,59%. Celkovo sme mali teda 212 návštev produktovej stránky.

Pre obe nové kampane nastavíme v priebehu mesiaca podrobné vyhodnocovanie kvality návštev s meraním konverznej hodnoty ako pri kampani “kybernetická bezpečnosť”.

Pre kampaň “Kybernetická bezpečnosť” to bolo za mesiac 6976 zobrazení a 489 návštev stránky.

Celkovo sme teda mali z kampane 754 návštev. Navrhujeme na základe prepracovanie našich LP na kópie produktových stránok na ktorých by sme vykonávali drobné úpravy zamerané na overenie hypotéz zameraných na tetovanie záujmu o možné konverzie.

Odporúčania

Doplniť detailné vyhodnocovanie návštev na stránky gamo.sk pre nové kampane.

LP stránky odporúčame postupne transformovať na B variantu A/B testingu produktových kampaní.

Magazín POI potrebuje nový obsah a následnú podporu sociálnych sieti.

 

Zobraziť celý obsah