Online marketing report

Marec 2024

Consent mode version-2
V priebehu mesiaca marec sme sa museli venovať zmenám v pravidlách o cookies, ktoré požaduje Google. Nové požiadavky vstúpili do platnosti 6.3.2024. Viac v článku: https://www.epinova.se/en/blog/2024/what-is-consent-mode-version-2/

Integrácia požiadaviek nám umožňuje zachovať využívanie cookies, ale už len výlučne podľa prísnych pravidiel EU. Validitu našich nastavení na gamo-promo.sk je možné skontrolovať aj priamo na https://www.cookiebot.com.

Ambíciou do najbližších mesiacov bude z našej strany doplniť on site analytiku návštev (tzv. cookieless analytics).

Aktuálne máme validné poi a gamo-promo.sk a gamo.sk ešte preverujeme.

REPORTING pre sťahovanie dokumentov
(report: tab: gamo.sk | menu: GA4_Documents download)
K doterajšiemu vyhodnocovaniu stiahnutých dokumentov ako event sme v priebehu mesiaca pridali zaznamenávanie url stiahnutých dokumentov. Na základe toho bude vedieť sledovať aktuálny aj dlhodobý záujem o konkrétne dokumenty ktoré sa sťahujú. Následne môžme pristúpiť k marketingovým zhodnotením sťahovaným dokumentov a podobne. V aktuálnom mesiaci sme stihli zaznamenať URL len posledné 2 stiahnutia z celkových 16. Hodnotnejšie info tak budeme vidieť pravdepodobne už v nasledujúcom mesiaci.

GA4 Enagagement overview
(report: tab: platformofinventio.sk | menu: GA4_Engagement)

Report prináša prehľad o tom, ako rôzne marketingové kanály prispievajú k získaniu hodnotných návštev. Ide o návštevy kde návštevník vykoná niektorú z hodnotených udalostí a potvrdí nám záujem o tému a obsah stránky.  Táto sekcia vám pomôže pochopiť, ktoré kanály uprednostniť pri optimalizácii a ako rozdeliť svoj marketingový rozpočet na maximálnu návratnosť investícií. Táto časť nám zároveň pomôže vyhodnotiť ako reálne obsah článkov zaujal oslovené publikum.

V ľavom zobrazení môžeme vidieť podiel návštev podľa kanálov. Tu môžeme vidieť silný prínos banerovej remarketingovej kampane čo sa týka počtu návštev.

Tabuľka vyhodnotenia kvality návštev v pravo, nám naopak ukazuje, že zdrojom najvýraznejšieho záujmu o obsah prináša organické vyhľadávanie kde až 75% návštevníkov spustilo niektorý s meraných eventov. Rovnako pekné výsledky prináša aj oraganic social. Teda podpora POI cez sociálne siete dáva určite zmysel. Pri bannerovej kampani to bolo niečo cez 17%. Pri jednotkovej cene za návštevu je to ale stále skvelý zdroj hodnotných návštev ( v mesiaci marec to bolo 71 hodnotených návštev teda o 22 viac ako organic search). To všetko pri celkovej cene 27 € za kampaň s bonus 37 tisíc zobrazených bannerov. Benefitom pri bannerovej remarketingovej kampane je pre nás aj to, že sa neustále pohybujeme v oslovovaní publík gamo platforiem.

Remarketing lists
V súvislosti so sprísnením pravidiel pri získavaní cookies očakávame zníženie získaných záznamov a analytických dát. Práve preto je pre nás dôležité sledovať tento trend. V reporte je možné sledovať aktuálnu veľkosť nášho publika v kategóriách podľa dĺžky obdobia.

Report je rozdelený na platformy “Display” a “Youtube”. Dôležité z týchto dát pre našu komunikáciu je informácia o možnom dosahu. Prostredníctvom bannerov vieme aktuálne osloviť kampaňou 1200 ľudí, prostredníctvom reklamy na “Youtube” je to až 3700 ľudí. Tento rozdiel je spôsobený pravdepodobne blokovaním bannerových reklám úžívateľmi čo pri youtube nieje možné. Vytvoriť krátke, prípadne aj dlhšie reklamné videa by mohlo byť do budúcna zmysluplné.

Vyhodnotenie aktuálnych kampaní

V priebehu mesiaca február nám bežali nasledujúce kampane:

 • Search | Kybernetická bezpečnosť –
 • Search | Penetračné testy – 60,14€
 • Display | REM | POI – 27,14€

Search | Kybernetická bezpečnosť | gamo-promo.sk

 • 14 x kliknutie na CTA button “Vyžiadať ponuku” (9 x CTA1 + 5 x CTA2)
 • 10 x Kontakt na gamo.sk
 • 8 x POI
 • 6 x “o nás” gamo.sk
 • 2 x Gamo.sk
 • 8 x iné KB produkty
 • 2 x Gamo.sk referencie
 • 1 x odoslaný formulár
 • 2 x volné pracovné miesta GAMO.sk
 • 1 x Linkedin Gamo

Search | Penetračné testy

Trend z predchádzajúceho mesiaca sa nezmenil. Ponúkané možnosti interakcie zákazníka nezaujali. Nezaznamenali sme žiadne eventy. Tu by sme navrhovali upraviť obsah podľa vzoru LP pre KB aktuálnej kampane. Celkovo návštevnosť na stránke gamo.sk je obmedzená na sťahovanie dokumentov, čo by sme mohli rozvinúť. Okrem toho sa objavujú kliknutia na telefón, e-mail a sociálne mediá. Priamo z kampane boli získané len eventy prechod na POI a prehratie videa.

Display | REM | POI
37 tisíc zobrazení, 823 kliknutí na banner s cenou za kliknutie 0,03€ je dobrým médiom pre branding a zdroj návštevnosti (miera hodnotných návštev 17,23%)

 

Zobraziť celý obsah

Február 2024

V priebehu mesiaca február nám bežali nasledujúce kampane:

 • Search | Kybernetická bezpečnosť
 • Search | Penetračné testy
 • Display | REM | POI

Display | REM | POI

Kampaň sme nasadzovali a spúšťali v priebehu mesiaca. Prvé merania máme z posledných dní mesiaca. Za marec už podrobne vyhodnotíme kvalitu návštev a získame prvú spätnú väzbu ako obsah zaujal. Pozitívne zatiaľ hodnotíme mieru prekliku a cenu za preklik. Za minutých 13,73€ sme získali 63 kliknutí (0,22€ za klik). Reálne na stránku po kliknutí prešlo 41 návštevníkov. Celkovo bola kampaň zobrazená 24 081 krát. (poznámka: v reporte POI je kanál pre technický problém označená ako “paid search” ide ale o display)

 • v priebehu mesiaca marec odporúčame pripraviť a spustiť display REM aj cielenú display kampaň
 • pre zvýšenie zásahu a adresnosti by sme mohli vybrať články špeciálne pre naše cieľovky CEO, CFO a CTO. Mohli by sme tak lepšie osloviť spektrum REM publika, prípadne sa aj pokúsiť o cielené umiestnenia

Search | Penetračné testy

Kampaň sme nasadzovali a spúšťali v priebehu mesiaca. Prvé merania máme z posledných dní mesiaca. Podľa prvých vyhodnotení je evidentné, že tam máme málo obsahu a málo príležitosti na akciu. Štatisticky prsnejšie výstupy budeme mať za mesiac marec. Následne navrhne odporúčania na zmeny obsahu.

Search | Kybernetická bezpečnosť

 • v priebehu mesiaca pripravíme report sťahovania dokumentov na stránke gamo-promo.sk a gamo.sk
 • za mesiac február máme 18 kliknutí na button “vyžiadať ponuku” znova však bez odoslania. Tu uvažujeme o motivácií ktorú by sme umiestnili do popup okna ale aj o dôvodoch prečo k odosielaniu nedochádza. Ako motivátor by sme mohli skúsiť umiestnenie vety “Odoslaním formulára od nás získavate úvodnú konzultáciu zdarma.”
 • Dôvodom neodoslania môže byť aj časová náročnosť spojená s vyplnením poľa správa, kde má návštevník popísať svoju požiadavku. To by sme mohli nahradiť predpripraveným textom:
  • mám záujem len o všeobecné info o tom ako zavedenie služby prebieha a orientačnú cenu referenčnej ponuky
 • Druhá možnosť pre neodoslanie môže byť aj to, že návštevník síce službu potrebuje ale má IT dodávateľa od ktorého by chcel službu dodať. Odporúčame preto zvážiť možnosť pridania zaškrtávajúceho políčka s textom: “Uprednostňujem dodanie služby v spolupráci s mojim dodávateľom IT služieb.

Prehľad vykonaných udalosti z platenej kampane:

 • 18 x kliknutie na CTA button “Vyžiadať ponuku” (10 x CTA1 + 8 x CTA2)
 • 10 x “Kontakt”
 • 6 x POI “tubapack”
 • 5 x “O nás”
 • 4 x gamo.sk
 • 13 x iné “KB produkty” (1-4 x na jeden produkt)
 • 2 x kliknutie na telefón
 • 1 x linkedin “Zuzana Omelková”
 • 1 x POI (ransomver v akcii)
 • 1 x kliknutie na mail
Zobraziť celý obsah

Január 2024

V priebehu mesiaca január sme pracovali na zjednotení reportovania chovania zákazníkov na gamo.sk s reportovaním https://gamo-promo.sk/kyberneticka-bezpecnost. Nasadenie nového je úvodným krokom k plánovánemu spúšťaniu nových kampaní. Ako prvú spustíme novú Search kampaň zameranú na produkt KB “testy zraniteľnosti”.

Kampaň 3.: “Search | Kybernetická bezpečnosť | AB – LP” bola zobrazená 6 723 krát a priniesla 319 kliknutí na reklamu  (CTR 4,74%) to vo výsledku vytvorilo 264 návštev stránky. 55 užívateľov vykonali behom návštev niektorú z celkovo 48 udalostí. Približne 20% návštevníkov vykoná niektorú s meraných udalostí. Pozitívna miera zvýšenej interakcie z minulého mesiaca teda pokračuje. Pozitívny je aj počet kliknutí na CTA button (cca 3% návštevníkov) 15 prechodov na ďalšie produkty KB a 8 prechodov na POI.

Prehľad vykonaných udalosti z platenej kampane:

 • 15 x iné “KB produkty” (1-3 x na jeden produkt)
 • 7 x POI “tubapack”
 • 6 x gamo.sk
 • 7 x kliknutie na CTA button “Vyžiadať ponuku” (5 x CTA2 + 2 x CTA1)
 • 5 x “O nás”
 • 4 x “Kontakt”
 • 4 x “Referencie”
 • 3 x “Pracovné pozície”
 • 1 x POI “Ransomvér v akcii”

Podľa odporúčania z mesiaca december sme do reportu doplnili prehľad počtu vykonaných eventov. Detailný prehľad je možné sledovať GA4_Performance.

 

Zobraziť celý obsah

December 2023

V priebehu mesiaca december sme pokračovali vo vyhodnocovaní chovania návštevníkov na upravenej LP. Na článok  “Tubapack” prešli štyria návštevníci. Odkazy na články v závere neboli použité. Záujem bol tento mesiac skôr o služby a konkrétne ponuky, čo podporujú aj dva odoslané formuláre.

Kampaň 3.: “Search | Kybernetická bezpečnosť | AB – LP” bola zobrazená 5 376 krát a priniesla 267 kliknutí na reklamu  (CTR 4,97%) to vo výsledku vytvorilo 220 návštev stránky. 40 užívateľov vykonali behom návštev niektorú z celkovo 48 udalostí. Nastala teda zmena v trende keď takmer 20% návštevníkov vykoná niektorú s meraných udalostí (doterajší priemer bol 10%). Zmena môže byť spôsobená záverom roka, prípadne zmenami na LP. Nasledovné mesiace nám povedia viac.

Prehľad vykonaných udalosti z platenej kampane:

 • 5 x prechod na stránku “kontakt”
 • 4 x POI “tubapack”
 • 2 x prechod na ďalší obsah webu gamo.sk
 • 2 x prechod na linkedin (Alena a GAMO profil)
 • 5 x kliknutie na CTA button “Vyžiadať ponuku”
 • 1 x kliknutie na telefón
 • 31 x prechod na ďalšie kybernetické produkty webu GAMO (naj viac, 7x bol záujem o testy zraniteľnosti)
 • 1 x prechod na cloudové služby

Návštevy potvrdzujú, že kampaň tvorí relevantnú návštevnosť na ktorú by mala byť zameraná ďalšia komunikácia s cieľom budovať povedomie o značke, ponúkaných službách a silných stránkach spoločnosti. Pre tento účel by bolo vhodné pripraviť niekoľko remarketingových kampaní (POI, produktové kampane GAMO, brandingové kampane GAMO).

Na základe nových skúseností vo vyhodnocovaní navrhujeme rozšírenie a dopracovanie reportu. nové zobrazenia nám umožnia rýchlejší a prehľadnejší spôsob ako analyzovať chovanie návštevníkov.

Zobraziť celý obsah

November 2023

V priebehu mesiaca október sme nasadili na landing page viacero úprav. Pribudli nasledujúce sekcie:

 • Ponuka magazínov POI s odkazom na PDF súbor,
 • Výber článkov z POI

Zmeny na stránke vyžadovali dopracovanie meraní pre vyhodnocovanie funkčnosti nových prvkov. Po nasadení zmien bola znová spustená kampaň.

Na základe prvých výsledkov je možné predpokladať, že doplnenie “PR” obsahu v ktorom prezentujeme reálne skúsenosti a pohľady z praxe je pre návštevníkov stránky vhodným doplnením.

Z prvých návštev prešli užívatelia na portál POI 2x a to konkrétne na článok “Čas a pripravenosť hýbu dnešným svetom” z nového prvku a článok “TUBAPACK” prostredníctvom pôvodného prvku.

Kampaň 3.: “Search | Kybernetická bezpečnosť | AB – LP” bola zobrazená 2 125 krát a priniesla 103 kliknutí na reklamu  (CTR 4,85%) to vo výsledku vytvorilo 88 návštev stránky. 9 užívateľov vykonali behom návštev niektorú z celkovo 9 udalostí. Pokračujeme teda v trende keď 10% návštevníkov vykoná niektorú s meraných udalostí.

Prehľad vykonaných udalosti z platenej kampane:

 • 2 x prechod na stránku “kontakt”
 • 2 x POI “tubapack”
 • 1 x POI “Čas a pripravenosť hýbu dnešným svetom”
 • 2 x prechod na ďalší obsah webu gamo.sk
 • 1 x prechod na linkedin (zuzana Omelková)
 • 1 x kliknutie na CTA button “Vyžiadať ponuku”

Presnejšie vyhodnotenie zmien bude možné vyhodnotiť  v decembrovom reporte. Návštevy však vykazujú indíciu že kampaň tvorí relevantnú návštevnosť na ktorú by mala byť zameraná ďalšia komunikácia s cieľom budovať povedomie o značke, ponúkaných službách a silných stránkach spoločnosti. Pre tento účel by bolo vhodné pripraviť niekoľko remarketingových kampaní (POI, produktové kampane GAMO, brandingové kampane GAMO).

Zobraziť celý obsah

Október 2023

V priebehu mesiaca september sme mali spustené kampane smerujúce na web gamo.sk a gamo-promo.sk. Kampane smerujúce na gamo.sk boli podľa dohody prerušené v úvode mesiaca. Sústredili sme sa tak na relevantnejšie vyhodnotenie kampane 3 a novej LP.

Kampaň 1.: “Search | Manažérske prehľady | gamo.sk” bola zobrazená 1 517 krát a priniesla 66 kliknutí na reklamu (CTR 4,35%).

Kampaň 2.: “Search | Digitálne dvojča | gamo.sk” bola zobrazená 198 krát a priniesla 20 kliknutí na reklamu (CTR 10,1%).

Kampaň 3.: “Search | Kybernetická bezpečnosť | AB – LP” bola zobrazená 6 761 krát a priniesla 434 kliknutí na reklamu  (CTR 6,42%) to vo výsledku vytvorilo 371 návštev stránky. 33 užívateľov vykonali behom návštev niektorú z celkovo 38 udalostí.

Prehľad vykonaných udalosti z platenej kampane:

 • 31 x prechod na ďalší obsah webu gamo.sk a POI (1x blog, 1x konzultácie a vzdelávanie, 1x audit bezpečnosti, POI Tubapack)
 • 3 x kliknutie na CTA button “Vyžiadať ponuku
 • 3 x prechod na sociálne siete GAMO
 • 1 x kliknutie na telefón

Takmer 10% percent z celkovej platenej návštevnosti tak prejavilo záujem o ďalší obsah firemného webu, POI pod., prešli na sociálne siete, ale aj prejavili záujem v podobe kliknutia na vyžiadanie ponuky a kliknutia na ikonu telefónu. 7 návštevníkov prešlo do kontaktov, 4 prešli do sekcie o nás… (podrobný prehľad tu). Prehľad potvrdzuje, že časť návštevníkov má o tému KB a ďalšie informácie záujem no na finálnu konverziu nemajú dostatočné informácie a dôvody. Zaznamenali sme aj prechody na sociálne siete. Záujem je najmä o Linkedin konkrétnych konzultantov. Bolo by ideálne sledovať profily konzultantov a osloviť návštevníkov profilu.

Okrem toho navrhujeme pokračovať v úprave LP ale aj online komunikácie.

Návrhy na úpravy LP:
 1. Objednaj si náš IT magazín “Platform of invention” (0,00 €)
 2. Môžme sa vidieť (dynamická ponuka aktuálnych eventov):
  1. Kybernetické raňajky s GAMO | 30. januára 2024 | 8.00 – 10.00, Polus Towers 2, BA
  2. Konzultácia pri káve s GAMO | BA, BB, KE | Zisti viac
  3. iný aktuálny event
Návrhy na rozšírenie kampane:

Počas kampaní nám podľa posledných vyhodnotení vzniká hodnotné publikum, ktoré má záujem o tému a služby no pre finálne rozhodnutie nemá dostatok dôvodov. Navrhujeme preto zapojiť návštevníkov do intenzívnej kampane fáz SEE, THINK a DO.

 • SEE – Display / YouTube
  • Branding a kľúčová hodnota
   • GAMO – overený dodávateľ IT služieb, na trhu od…
   • GAMO – expert na KB
 • THINK – Display / YouTube
  • Produktové promo
   • Banery pre jednotlivé produkty
    • CLOUD, KB, SW riešenia, Outsourcing IT…
  • POI
   • o GAMO očami zákazníkov a success story
    • propagácia vybraných článkov magazínu
 • DO
  • Kybernetické raňajky s GAMO | 30. januára 2024 | 8.00 – 10.00, Polus Towers 2, BA
  • Konzultácia pri káve s GAMO | BA, BB, KE | Zobraziť termíny
POI

Návštevy na POI majú benefit dlhších návštev stránky v priemere sa pohybujú okolo jeden a pól minúty. Textovú podobu článkov by sme chceli doplniť o audio formát článkov na-hovorených pomocou AI.

Návrhy na rozpočet:

Kampaň 3.: 500€

Google Search: 350€
Google display remarketing: 150€

Zobraziť celý obsah