Online marketing report

Máj 2024

Krátky sumár

 • v priebehu mesiaca vybehol novy populárny search term “cybersecurity apps”. Má vysoké CTR. Aktuálne sme ho vyradili, keďže takúto ponuku nemáme. Môže to byť ale zaujímavé v kontexte pripravovaného “market place” pre KB.
 • tento mesiac vyzerá bodovo horšie ako minulý. Rozdiel je len jeden odoslaný formular, ktorý tento mesiac neprišiel, odoslanie formulára je za 100 bodov.
 • druhý nový search term “nis2”. Slovanet ma na túto frázu špeciálne dedikovaný web na ktorý sme narazili pri analýze konkurencie pre našu novú KB landing page.
 • produktové REM bannery boli nasadené koncom mesiaca. Zatiaľ sa chovajú podľa očakávania. Keďže sú optimalizované na zobrazenia, máme menšie CTR ale zároveň lacnejšie CPM. V tomto režime to zatiaľ navrhujeme ponechať.

REPORTING pre sťahovanie dokumentov

Podľa aktuálneho prehľadu nám najviac stiahnutí v mesiaci marec prinieslo organické publikum (8 stiahnutí), nasledoval priami vstup na stránku (4 stiahnutia) a ako referal 1 stiahnutie.

Najsťahovanejšími dokumentami boli rôzne druhy VOP (14x). Vieme dôvod? Ostatné dokumenty boli stiahnuté 1x. Konkrétne POI 4, Parametre služieb IS JAS, GAMO logo, iso 9001 certifikát, prílohy k výročnej správe 2022.

Vyhodnotenie aktuálnych kampaní

V priebehu mesiaca február nám bežali nasledujúce kampane:
 • REM | Product promo Mothersite – 10€
 • Search | Kybernetická bezpečnosť – 303,96€
 • Display | REM | POI – 32,83€

Dôležitý udaj, ktorý budeme priebežne sledovať je aj podiel akceptácie sledovania prostredníctvom cookies v celkovej návštevnosti.

Google Search | Kybernetická bezpečnosť

Z celkových 404 kliknutí na reklamu bolo zaznamenaných 162 návštev. Návštevníci vykonali 42 z hodnotených udalosti. Stránku podľa týchto údajov navštevuje dobre cielené publikum. Zároveň sa však stále vynára potreba pre nasadenie cookieless analytických nástrojov.

 • 9 x kliknutie na CTA button “Vyžiadať ponuku” (3x horný, 6x dolný)
 • 4 x outbound GAMO (iné KB produkty)
 • 3 x Linkedin (Zuzana, Braňo, Alena)
 • 3 x O nás
 • 3 x Home
 • 2 x Referencie
 • 2 x outbound POI (tubapack, ramsorver v akcii)
 • 1 x pracovné miesta
 • 1 x Kontakt

Vo vyhľadávaní sa 75 krát zobrazila naša reklama na dopyt サイバー セキュリティ (kybernetická bezpečnosť). Vyhľadávanie v japončine bolo zrejme vykonané z územia SR. Na tento dopyt sme nezískali žiaden preklik. Za konzultáciu a spoločnú analýzu stoja aj kľúčové slová na ktoré máme 100% CTR. Počtom vyhľadávaní sa tieto frázy objavujú v jednotkách no môžu byť zaujímavé (napr.: certificate iso 27001 a pod.). Zaujala nás aj fráza “nis2”. Túto tému by bolo vhodné zvážiť na rozpracovanie a pridanie do LP a článku na POI a pod.

Display | REM | POI

Kampaň nám za rozpočet 32,83€ priniesla 23k zobrazení bannerov, 96 kliknutí na banner. Priemerná CPC je tak 0,34€. Úroveň akceptácie “sledovania” sa znižuje. Nasadenie vlastných meraní (cookieless) bude asi potrebné skôr ako sme očakávali.

REM | Product promo Mothersite

Kampaň bola spustená v závere mesiaca. Aktuálne napĺňa očakávania. Za 10€ priniesla 6300 zobrazení a 9 kliknutí.

UX report

gamo.sk – 33,23% návštevníkov si zobrazí viac ako 90% obsahu stránky

gamo-promo.sk – 40,39% návštevníkov si zobrazí viac ako 90% obsahu stránky

platformofinvention.sk – 35,51% návštevníkov si zobrazí viac ako 90% obsahu stránky

 

Zobraziť celý obsah

Apríl 2024

Rozšírenie reportingu

 • Samostatná karta odporúčania
 • Zákaznícke komentáre a reakcie k reportu
 • Možnosť kopírovať obsah textových častí

REPORTING pre sťahovanie dokumentov

Podľa aktuálneho prehľadu nám najviac stiahnutí v mesiaci marec prinieslo organické publikum (8 stiahnutí), nasledoval priami vstup na stránku (4 stiahnutia) a ako referal 1 stiahnutie.

Najsťahovanejším dokumentom (4x) bola výročná správa za rok 2022, ostatné dokumenty boli stiahnuté 1 – 2x.

Vyhodnotenie aktuálnych kampaní

V priebehu mesiaca február nám bežali nasledujúce kampane:
 • Search | Kybernetická bezpečnosť – 303,76€
 • Search | Penetračné testy – 51,25€ (aktuálne zastavené)
 • Display | REM | POI – 30,76€

Google Search | Kybernetická bezpečnosť

Relevantnosť návštev potvrdzuje silný záujem návštevníkov o tému a produkty KB a IT, linkedin a pod. Jeden odoslaný formulár a pokračujúce váhanie po kliknutí na CTA button. Z celkových 441 kliknutí na reklamu bolo zaznamenaných 203 návštev. Návštevníci vykonali 51 z hodnotených udalosti. Stránku podľa týchto údajov navštevuje dobre cielené publikum. Zároveň sa však stále vynára potreba pre nasadenie cookieless analytických nástrojov.

 • 1 x odoslaný formulár*
 • 8 x kliknutie na CTA button “Vyžiadať ponuku” (6x horný, 2x dolný)
 • 7 x Kliknutie_social_media
 • 7 x outbound_GAMO (gamo.sk)
 • 6 x outbound POI (tubapack)
 • 5 x outbound GAMO (kontakt)
 • 17 x outbound GAMO (iné KB produkty)
 • 4 x Linkedin
 • 2 x pracovné miesta
 • 1 x O nás
 • 1 x Outsourcing IT
 • 1 x Referencie
 • 1 x Spoločenská zodpovednosť

*V priebehu mesiaca prišiel jeden formulár s nejasnou požiadavkou od dôchodcu.

Do kampane sme v rámci optimalizácie vložili nasledujúce negatívne kľúčové slová:

[bezpečnosť na internete prezentácia]
[bezpečnost na internete wikipedia]
[čo je kybernetická bezpečnosť]
[kyberbezpečnosť studium]
[kybernetická bezpečnost studium]
[mesiac kybernetickej bezpečnosti]
[www bezpecnenainternete sk deti]

Display | REM | POI

Kampaň nám za rozpočet 30,76€ priniesla 24k zobrazení bannerov, 127 kliknutí na banner z celkových 457 nameraných návštev webu. Reálna návštevnosť je väčšia o približne 30% (sprísnené cookies).

Social media – návrh seriálu “piatok 16.30”

Návrh konceptu pre seriál príspevkov s opakovaným publikovaním v piatok ráno o 9.00. Príspevky budú zachytávať rôzne osoby vo firmách a ich očakávania pokojného ukončenia pracovného týždňa. Tieto očakávania sú prezentované ich plánom ako strávia čas po 16.30. Prvý príspevok zobrazuje CTO managera, ktorý jednoducho túži len zažiť po týždni zhonu malú chvíľku vydýchnutia a relaxácie.

Príspevky budú pripravené pre facebook ako video a pre linkedin ako troj-stranový dokument.

Piatok, 16.30

 

Návrh kampane pre Google Display Network

Návrh produktových bannerov je pripravený v dvoch líniách. Prvá je vytvorená konzervatívnym prístupom, ten vychádza použitím obrázkov z jednotlivých produktových stránok. Druhá verzia je určená pre A/B testing. Ten by mal preveriť nakoľko je publikum pripravené reagovať na hravejšie a emotívnejšie posolstvo. Verzia B používa prepojenie produktu a jeho očakávaných vlastností s charakterom zvierat. Zvieratá sú perzonifikovane zobrazené ako manažéri v bežnom pracovnom prostredí.

Sada produktových bannerov

Usercentric Cookiebot

Usercentric Cookiebot patrí aktuálne medzi najrozšírenejšie riešenie pre zabezpečenie súladu pravidiel pri využívaní cookies s legislatívou EU požadovanou od prevádzkovateľov webu. Riešenie zároveň ponúka spoľahlivú integráciu na služby Google, ktoré na základe zasielaní overení o súhlase povolia využívanie svojich analytických nástrojov. Podľa nových smerníc už spoločnosť Google nemôže tieto merania povoliť bez overenia tohto súhlasu. Služba Cookiebot je spoplatnená podľa počtu domén a podstránok. Aktuálny cenník https://www.cookiebot.com/en/pricing/. Pre potreby našich webov by nám mala postačovať verzia  premium lite za 7€ mesačne.

 

 

Sumár prác:

 • Data cleaning
 • Optimalizacia
 • Consent mode V2 www.gamo.sk
 • Consent mode V2 www.platformofinvention.sk
Zobraziť celý obsah

Marec 2024

Consent mode version-2
V priebehu mesiaca marec sme sa museli venovať zmenám v pravidlách o cookies, ktoré požaduje Google. Nové požiadavky vstúpili do platnosti 6.3.2024. Viac v článku: https://www.epinova.se/en/blog/2024/what-is-consent-mode-version-2/

Integrácia požiadaviek nám umožňuje zachovať využívanie cookies, ale už len výlučne podľa prísnych pravidiel EU. Validitu našich nastavení na gamo-promo.sk je možné skontrolovať aj priamo na https://www.cookiebot.com.

Ambíciou do najbližších mesiacov bude z našej strany doplniť on site analytiku návštev (tzv. cookieless analytics).

Aktuálne máme validné poi a gamo-promo.sk a gamo.sk ešte preverujeme.

REPORTING pre sťahovanie dokumentov
(report: tab: gamo.sk | menu: GA4_Documents download)
K doterajšiemu vyhodnocovaniu stiahnutých dokumentov ako event sme v priebehu mesiaca pridali zaznamenávanie url stiahnutých dokumentov. Na základe toho bude vedieť sledovať aktuálny aj dlhodobý záujem o konkrétne dokumenty ktoré sa sťahujú. Následne môžme pristúpiť k marketingovým zhodnotením sťahovaným dokumentov a podobne. V aktuálnom mesiaci sme stihli zaznamenať URL len posledné 2 stiahnutia z celkových 16. Hodnotnejšie info tak budeme vidieť pravdepodobne už v nasledujúcom mesiaci.

GA4 Enagagement overview
(report: tab: platformofinventio.sk | menu: GA4_Engagement)

Report prináša prehľad o tom, ako rôzne marketingové kanály prispievajú k získaniu hodnotných návštev. Ide o návštevy kde návštevník vykoná niektorú z hodnotených udalostí a potvrdí nám záujem o tému a obsah stránky.  Táto sekcia vám pomôže pochopiť, ktoré kanály uprednostniť pri optimalizácii a ako rozdeliť svoj marketingový rozpočet na maximálnu návratnosť investícií. Táto časť nám zároveň pomôže vyhodnotiť ako reálne obsah článkov zaujal oslovené publikum.

V ľavom zobrazení môžeme vidieť podiel návštev podľa kanálov. Tu môžeme vidieť silný prínos banerovej remarketingovej kampane čo sa týka počtu návštev.

Tabuľka vyhodnotenia kvality návštev v pravo, nám naopak ukazuje, že zdrojom najvýraznejšieho záujmu o obsah prináša organické vyhľadávanie kde až 75% návštevníkov spustilo niektorý s meraných eventov. Rovnako pekné výsledky prináša aj oraganic social. Teda podpora POI cez sociálne siete dáva určite zmysel. Pri bannerovej kampani to bolo niečo cez 17%. Pri jednotkovej cene za návštevu je to ale stále skvelý zdroj hodnotných návštev ( v mesiaci marec to bolo 71 hodnotených návštev teda o 22 viac ako organic search). To všetko pri celkovej cene 27 € za kampaň s bonus 37 tisíc zobrazených bannerov. Benefitom pri bannerovej remarketingovej kampane je pre nás aj to, že sa neustále pohybujeme v oslovovaní publík gamo platforiem.

Remarketing lists
V súvislosti so sprísnením pravidiel pri získavaní cookies očakávame zníženie získaných záznamov a analytických dát. Práve preto je pre nás dôležité sledovať tento trend. V reporte je možné sledovať aktuálnu veľkosť nášho publika v kategóriách podľa dĺžky obdobia.

Report je rozdelený na platformy “Display” a “Youtube”. Dôležité z týchto dát pre našu komunikáciu je informácia o možnom dosahu. Prostredníctvom bannerov vieme aktuálne osloviť kampaňou 1200 ľudí, prostredníctvom reklamy na “Youtube” je to až 3700 ľudí. Tento rozdiel je spôsobený pravdepodobne blokovaním bannerových reklám úžívateľmi čo pri youtube nieje možné. Vytvoriť krátke, prípadne aj dlhšie reklamné videa by mohlo byť do budúcna zmysluplné.

Vyhodnotenie aktuálnych kampaní

V priebehu mesiaca február nám bežali nasledujúce kampane:

 • Search | Kybernetická bezpečnosť –
 • Search | Penetračné testy – 60,14€
 • Display | REM | POI – 27,14€

Search | Kybernetická bezpečnosť | gamo-promo.sk

 • 14 x kliknutie na CTA button “Vyžiadať ponuku” (9 x CTA1 + 5 x CTA2)
 • 10 x Kontakt na gamo.sk
 • 8 x POI
 • 6 x “o nás” gamo.sk
 • 2 x Gamo.sk
 • 8 x iné KB produkty
 • 2 x Gamo.sk referencie
 • 1 x odoslaný formulár
 • 2 x volné pracovné miesta GAMO.sk
 • 1 x Linkedin Gamo

Search | Penetračné testy

Trend z predchádzajúceho mesiaca sa nezmenil. Ponúkané možnosti interakcie zákazníka nezaujali. Nezaznamenali sme žiadne eventy. Tu by sme navrhovali upraviť obsah podľa vzoru LP pre KB aktuálnej kampane. Celkovo návštevnosť na stránke gamo.sk je obmedzená na sťahovanie dokumentov, čo by sme mohli rozvinúť. Okrem toho sa objavujú kliknutia na telefón, e-mail a sociálne mediá. Priamo z kampane boli získané len eventy prechod na POI a prehratie videa.

Display | REM | POI
37 tisíc zobrazení, 823 kliknutí na banner s cenou za kliknutie 0,03€ je dobrým médiom pre branding a zdroj návštevnosti (miera hodnotných návštev 17,23%)

 

Zobraziť celý obsah

Február 2024

V priebehu mesiaca február nám bežali nasledujúce kampane:

 • Search | Kybernetická bezpečnosť
 • Search | Penetračné testy
 • Display | REM | POI

Display | REM | POI

Kampaň sme nasadzovali a spúšťali v priebehu mesiaca. Prvé merania máme z posledných dní mesiaca. Za marec už podrobne vyhodnotíme kvalitu návštev a získame prvú spätnú väzbu ako obsah zaujal. Pozitívne zatiaľ hodnotíme mieru prekliku a cenu za preklik. Za minutých 13,73€ sme získali 63 kliknutí (0,22€ za klik). Reálne na stránku po kliknutí prešlo 41 návštevníkov. Celkovo bola kampaň zobrazená 24 081 krát. (poznámka: v reporte POI je kanál pre technický problém označená ako “paid search” ide ale o display)

 • v priebehu mesiaca marec odporúčame pripraviť a spustiť display REM aj cielenú display kampaň
 • pre zvýšenie zásahu a adresnosti by sme mohli vybrať články špeciálne pre naše cieľovky CEO, CFO a CTO. Mohli by sme tak lepšie osloviť spektrum REM publika, prípadne sa aj pokúsiť o cielené umiestnenia

Search | Penetračné testy

Kampaň sme nasadzovali a spúšťali v priebehu mesiaca. Prvé merania máme z posledných dní mesiaca. Podľa prvých vyhodnotení je evidentné, že tam máme málo obsahu a málo príležitosti na akciu. Štatisticky prsnejšie výstupy budeme mať za mesiac marec. Následne navrhne odporúčania na zmeny obsahu.

Search | Kybernetická bezpečnosť

 • v priebehu mesiaca pripravíme report sťahovania dokumentov na stránke gamo-promo.sk a gamo.sk
 • za mesiac február máme 18 kliknutí na button “vyžiadať ponuku” znova však bez odoslania. Tu uvažujeme o motivácií ktorú by sme umiestnili do popup okna ale aj o dôvodoch prečo k odosielaniu nedochádza. Ako motivátor by sme mohli skúsiť umiestnenie vety “Odoslaním formulára od nás získavate úvodnú konzultáciu zdarma.”
 • Dôvodom neodoslania môže byť aj časová náročnosť spojená s vyplnením poľa správa, kde má návštevník popísať svoju požiadavku. To by sme mohli nahradiť predpripraveným textom:
  • mám záujem len o všeobecné info o tom ako zavedenie služby prebieha a orientačnú cenu referenčnej ponuky
 • Druhá možnosť pre neodoslanie môže byť aj to, že návštevník síce službu potrebuje ale má IT dodávateľa od ktorého by chcel službu dodať. Odporúčame preto zvážiť možnosť pridania zaškrtávajúceho políčka s textom: “Uprednostňujem dodanie služby v spolupráci s mojim dodávateľom IT služieb.

Prehľad vykonaných udalosti z platenej kampane:

 • 18 x kliknutie na CTA button “Vyžiadať ponuku” (10 x CTA1 + 8 x CTA2)
 • 10 x “Kontakt”
 • 6 x POI “tubapack”
 • 5 x “O nás”
 • 4 x gamo.sk
 • 13 x iné “KB produkty” (1-4 x na jeden produkt)
 • 2 x kliknutie na telefón
 • 1 x linkedin “Zuzana Omelková”
 • 1 x POI (ransomver v akcii)
 • 1 x kliknutie na mail
Zobraziť celý obsah

Január 2024

V priebehu mesiaca január sme pracovali na zjednotení reportovania chovania zákazníkov na gamo.sk s reportovaním https://gamo-promo.sk/kyberneticka-bezpecnost. Nasadenie nového je úvodným krokom k plánovánemu spúšťaniu nových kampaní. Ako prvú spustíme novú Search kampaň zameranú na produkt KB “testy zraniteľnosti”.

Kampaň 3.: “Search | Kybernetická bezpečnosť | AB – LP” bola zobrazená 6 723 krát a priniesla 319 kliknutí na reklamu  (CTR 4,74%) to vo výsledku vytvorilo 264 návštev stránky. 55 užívateľov vykonali behom návštev niektorú z celkovo 48 udalostí. Približne 20% návštevníkov vykoná niektorú s meraných udalostí. Pozitívna miera zvýšenej interakcie z minulého mesiaca teda pokračuje. Pozitívny je aj počet kliknutí na CTA button (cca 3% návštevníkov) 15 prechodov na ďalšie produkty KB a 8 prechodov na POI.

Prehľad vykonaných udalosti z platenej kampane:

 • 15 x iné “KB produkty” (1-3 x na jeden produkt)
 • 7 x POI “tubapack”
 • 6 x gamo.sk
 • 7 x kliknutie na CTA button “Vyžiadať ponuku” (5 x CTA2 + 2 x CTA1)
 • 5 x “O nás”
 • 4 x “Kontakt”
 • 4 x “Referencie”
 • 3 x “Pracovné pozície”
 • 1 x POI “Ransomvér v akcii”

Podľa odporúčania z mesiaca december sme do reportu doplnili prehľad počtu vykonaných eventov. Detailný prehľad je možné sledovať GA4_Performance.

 

Zobraziť celý obsah

December 2023

V priebehu mesiaca december sme pokračovali vo vyhodnocovaní chovania návštevníkov na upravenej LP. Na článok  “Tubapack” prešli štyria návštevníci. Odkazy na články v závere neboli použité. Záujem bol tento mesiac skôr o služby a konkrétne ponuky, čo podporujú aj dva odoslané formuláre.

Kampaň 3.: “Search | Kybernetická bezpečnosť | AB – LP” bola zobrazená 5 376 krát a priniesla 267 kliknutí na reklamu  (CTR 4,97%) to vo výsledku vytvorilo 220 návštev stránky. 40 užívateľov vykonali behom návštev niektorú z celkovo 48 udalostí. Nastala teda zmena v trende keď takmer 20% návštevníkov vykoná niektorú s meraných udalostí (doterajší priemer bol 10%). Zmena môže byť spôsobená záverom roka, prípadne zmenami na LP. Nasledovné mesiace nám povedia viac.

Prehľad vykonaných udalosti z platenej kampane:

 • 5 x prechod na stránku “kontakt”
 • 4 x POI “tubapack”
 • 2 x prechod na ďalší obsah webu gamo.sk
 • 2 x prechod na linkedin (Alena a GAMO profil)
 • 5 x kliknutie na CTA button “Vyžiadať ponuku”
 • 1 x kliknutie na telefón
 • 31 x prechod na ďalšie kybernetické produkty webu GAMO (naj viac, 7x bol záujem o testy zraniteľnosti)
 • 1 x prechod na cloudové služby

Návštevy potvrdzujú, že kampaň tvorí relevantnú návštevnosť na ktorú by mala byť zameraná ďalšia komunikácia s cieľom budovať povedomie o značke, ponúkaných službách a silných stránkach spoločnosti. Pre tento účel by bolo vhodné pripraviť niekoľko remarketingových kampaní (POI, produktové kampane GAMO, brandingové kampane GAMO).

Na základe nových skúseností vo vyhodnocovaní navrhujeme rozšírenie a dopracovanie reportu. nové zobrazenia nám umožnia rýchlejší a prehľadnejší spôsob ako analyzovať chovanie návštevníkov.

Zobraziť celý obsah