Reklamná taška kandidáta

Taška komunikuje jednotnú vizuálnu identitu kampane a základné informácie pre identifikáciu kandidáta.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce