Reklama vo vyhľadávaní Google Ads

Reklama pre vyhľadávanie v sieti Google Search, obsahuje prezentáciu značky ZRNCO, popis kľúčových atribútov kávy ale aj odkazy na konkrétne produkty.

Náhľad zobrazenia reklamy vo vyhľadávaní

Verzia A obsahuje zobrazenie produktov vrátane zobrazenia cien. Cieľom inzercie je informovať o všetkých kľúčových parametroch produktu tak aby rozhodnutie o nákupe mohol záujemca spraviť ihneď po prečítaní reklamy.

Detailný pohľad na verziu A

Verzia B obsahuje skrátený text a zobrazenie produktovej ponuky. Verzie reklamy navrhujeme k súbežnému nasadeniu a priebežnému vyhodnocovaniu výkonu a následnej optimalizácií.

Detailný pohľad na verziu B

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce