Poukaz na umytie auta

Poukaz umožňuje jednoducho označiť rozsah dostupných služieb. Zaškrtnutie označuje dostupnosť služby, krížik označuje nedostupnú službu. Pod nadpisom služby sa nachádza základný popis rozsahu služby. V poslednej tretine kupónu prezentujeme prostredie kaviarne.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce