Návrh značky

Online služba prepája expertov a novinárov. Umožňuje tak vytvárať správy doložené skutočnými faktami od skutočných autorít, odborníkov, vedeckých pracovníkov a expertov a distribuovať ich k cieľovým publikám v profesionálnej podobe spracovanej novinármi špecializujúcimi sa na danú oblasť.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pozrite si najnovšie práce