Návrh komunikačnej identity

Unikátny charakter značky

Je ťažké odmietnuť pozvanie na expedíciu od skúseného tímu sprievodcov, ktorý má zanietenie, chuť objavovať a je pripravený čeliť každej výzve. Rovnako atraktívne má pôsobiť spolupráca na vývojovom projekte od spoločnosti Valta Engineering.

Ako bonus ponúka tento tím aj unikátne zručnosti v manažmente a efektivite (Sage) a odvahu zísť zo značkovaných chodníkov konvencií. To všetko dáva predpoklad k dosiahnutiu jedinečných výsledkov.

Tézy budovania asociácií

Objaviteľ vyhľadáva nové výzvy a je pripravený úspešne im čeliť.

Objaviteľ je racionálny. Robí všetko pre úspech expedície.

Objaviteľ je odvážny. Ale vždy pripravený (ako pionier :-)).

Správa pre publikum.

Nástroje budovania asociácií

Samotný logotyp (písaná časť loga) obsahuje dve slová. Prvé “VALTA” (moc / sila z fínštiny) je v súlade s definovanou skupinou asociácií. Druhé slovo “ENGINEERING” popisuje kľúčovú činnosť.

Na podporu skupiny asociácií archetypu explorer je potrebné doplniť k logu grafický symbol.

Na plánovanie cesty je potrebný spoľahlivý nástroj. Pomocou neho je možné vytýčiť správny cieľ. Takýto nástroj je historicky kompas. Jeho strelka sa vytrvalo správne ukazuje sever. Strelka kompasu je preto nevyhnutným predpokladom každej expedície. Strelka sa rovnako dnes používa ako symbol v navigáciách a slúži rovnako k smerovaniu správnou cestou k cieľu. Strelka kompasu je pre nás nositeľom kľúčových asociácií (výzva, plánovanie, cesta, cieľ).

Informačný balík asociácií bude uzatvárať slogan. Ten bude nositeľom asociácií doplnkových archetypov “SAGE” a “OUTLAW”.

Pretlak invencie je nemožné zastaviť. Práve preto je zanietenie umelcov a inovátorov ich nevyhnutnou potrebou. Práve túto informáciu komunikuje slogan “ready to create” v podobe pečate, ktorá bude súčasťou komunikačnej identity. Forma pečate alebo labelu bude naznčovať dôležitosť a nevyhnutnosť tejto ambície. Jej potlačenie by viedlo k frustrácií rovnako ako to môžme sledovať u mnohých veľkých tvorcoch v histórií.

Logotyp

Pohľad na logotyp značky bez sloganu.

Pohľad na logotyp značky so sloganom.

Slogan značky je možné voľne umiestňovať. Cieľom je zdôrazniť slobodu ako nevyhnutnú súčasť tvorivého procesu. V kombinácií s logotypom, ktorý ukazuje jasný smer k cieľu vytvárame kompletnú správu a predpokladoch úspešného projektu – odvaha tvoriť slobodne a inovovať je spojená so schopnosťou dosiahnuť vytýčený cieľ výnimočným spôsobom.

Slogan môže byť zobrazený aj v negatívnom prevedení farieb.

Ukážky aplikácií

Identita firmy by mala prechádzať všetkými prvkami spoločnosti, ktoré majú potenciál odovzdávať posolstvo dôležitým publikám. K dôležitým publikám patria najmä klienti, zamestnanci a dodávatelia.

Používanie pečate sloganu v urezanom tvare posilňuje pocit naliehavosti. Prvok je tam umiestnený aj v prípade ak sa zdá že tam preň nieje miesto. Posilňuje to posolstvo: “Chceme tvoriť za každú cenu.”

Symbol “strelky” môže byť použitý aj samostatne a naznačovať prípadne zastupovať samotné logo.

Prezentačné materiály by mali byť kreatívne, odvážne a nekonvenčné.

Ukážka použitia v interiéry

Ukážka aplikácie na hliník v plnej farbe

Ukážka aplikácie na sklo v plnej farbe

Razba do kože.

Ukážka aplikácie v negatíve na modrej ploche.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Čítať viac »