“eBook” Vetranie s rekuperáciou

Zámer

eBook spoločnosti DEFINELO prináša zákazníkom praktický výber informácií pre získanie primeraného množstva vedomostí. Zákazníka pripravia pre uvedomelý výber správnej konfigurácie a vhodného dodávateľa vetrania s rekuperáciou.

Fotografie

Ilustrujú vysoký objem čerstvého vzduchu. Ten je hlavným prínosom ponúkaného produktu. Fotografie sú kombinované minimalisticky riešeným obsahom. V celej publikácií sa výrazne používajú korporátne farby DEFINELO.

Budovanie dôvery

DEFINELO sa postupne stáva partnerom pre publikum hľadajúce informácie o rekuperácií. Medzi cieľovým užívateľom a spoločnosťou DEFINELO sa tak začína vytvárať vzťah a buduje sa dôvera a vytvárajú cielené asociácie publika k značke DEFINELO.

Stratégia obsahu

Informačný obsah sprevádza čitateľa od všeobecných informácií až ku konkrétnym radám.

Emotívny obsah

Každá strana obsahuje aj emotívnu informáciu prezentujúcu benefit produktu v podobe fotografie a motivačného textu.

Presvedčivosť

Vybrané fotografie pôsobia profesionálne no zachovávajú si prirodzenosť a úprimnosť.

Rytmus

Pre jednoduchú orientáciu čitateľa je obsah výrazne štruktúrovaný. Striedanie technického a emotívne obsahu motivuje čitateľa k ďalšiemu štúdiu.

Postupnosť

Reklamný obsah propagujúci DEFINELO je umiestnený v druhej tretine knihy.

Vyváženosť

Emotívny obsah je vždy voľne nadväzujúci na technický obsah.

Identita

Technické nákresy sú prehľadné a plné korporátnych farieb.

Záverečný sumár

Záverečné informácie sú zameraná na pomoc pre výber dodávateľa.

Zmysel pre detail

Fotografia na zadnej strane obálky je pokračovaním titulnej fotografie.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Čítať viac »