Dizajn manuál

Úvodná sada prvkov

Definícia základných prvkov manuálu má za úlohu pripraviť spoločnosť “Vision Ventures” pre spustenie komunikácie. Pokrýva základné zobrazenie logotypu a základných grafických prvkov komunikácie, ktoré vznikli pri návrhu značky.

Definícia farieb

Predpokladom pre správne a jednotné zobrazenia prvkov identity je definícia farieb pre tlač, elektronickú a webovú prezentáciu.

Písmo

Definícia písma rešpektuje odporúčané pomerové rady pre usporiadanie hierarchie písma od nadpisu po bežný text v odstavci.

Vizitka

Osobné stretnutia a vytvorenie vhodného prvého dojmu sú pre “Vision Ventures” dôležitým krokom k úspechu. Jednotná vizuálna komunikácia môže byť tomuto úsiliu nápomocná.

Mailový podpis

Najčastejšia podoba elektronickej komunikácie môže významným spôsobom podporiť vnímanie značky a smerovať adresátov k získaniu dôležitých mikro-konverzií.

Branding socialných sieti

Jednoduchý jednotný vzhľad sociálnych sieti LinkedIn a facebook.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Čítať viac »