Billboardy Marco Car

Príprava billboardov pre produktovú kampaň Peugeot vo vizuále Marco Car.

Hlavným cieľom je priblížiť Marco Car ako najnovšieho predajcu Peugeot v regióne Košíc.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce