Manažérsky portrét

Neformálny manažérsky portrét je určený na online prezentáciu na webovej prezentácií https://praudi.sk.

From the first sketch to the showcar

Online kampaň prezentuje výnimočný príbeh zrodenia novej kategórie dopravného prostriedku “superquad” od prvej skice po showcar. Príspevky na sociálne siete Prvé línia komunikácie je vedená na sociálnej sieti linkedin. Kampaň obsahuje tri mutácie príspevku (2 x post s obrázkov a 1 x post s videom).

Produktová nálepka

Jednoduchá nálepka určená na základný branding produktových obalov DogMoments.art

Branding priečelia administratívnej budovy

Návrh uplatnenia nového dizajnového jazyka a logotypu na priečelia administratívnej budovy spoločnosti ABC KLÍMA s.r.o.. Návrh obsahuje prevedenie a umiestnenie svetelnej reklamy, smenu farebnosti priečelia s gradientom na bočných stenách vystupujúcej časti. Návrh 02 Návrh 01

Hlavičkový papier

Navrhované riešenia hlavičkového papiera sú pripravené fungovať ako výrazná súčasť marketingovej komunikácie. Je nositeľom firemnej identity naprieč tlačenými a elektronickými prvkami komunikácie. Grafický návrh obsahuje tmavé a svetlé prevedenie. Tmavé, výraznejšie riešenie je vhodné používať ako predtlačenú verziu. Svetlá verzia je vhodná pre priamu tlač na kancelárskej tlačiarni. Okrem toho návrh ponuká čistý list a […]

Návrh označenia vozidiel ABC KLÍMA

Návrh označenia Opel Vivaro 8 Návrh označenia Opel Vivaro 7 Návrh označenia Opel Vivaro 4 – 6 Návrh označenia Opel Vivaro 03 (draft) Návrh označenia Opel Vivaro 02 (A) Návrh označenia Opel Vivaro – 02 (B) Návrh označenia – návrh 01

VALTA beachflag

Prezentačná vlajka je určená na označenie bodu prezentácie. Najčastejšie pôjde o predstavovanie nových výstupov v segmente automotive, prípadne prezentáciu portfólia služieb. Rozmer plátna vlajky je 60×260 cm a celková výška je 310cm.