Optimalizácia facebook kreatív

Jeden z úspešnejších motívov facebook kampane je rozšírený o HD formát. Okrem toho je rozjasnený CTA button “Nahrať fotku” a zväčšený text a prvok “vytvoriť puzzle”.

Aplikácie novej identity

Banner na budove V náhľadoch je možné vidieť vertikálne aj horizontálne usporiadanie logotypu. Logo je aplikované do voľných pozícií rámov. Ako možnosť sme v návrhoch pridali aj možnosť aplikácie okennej “mash” fólie na zloženom okne chodby. Je to najväčšia plocha, ktorú budova z tohoto pohľadu ponúka. Reklamný predmet – handrička na okuliare Prehľad návrhov Reklamná […]

10 principles of good design

10 príspevkov pre 10 princípov Každý príspevok obsahuje dve strany. Na platforme LinkedIn budú publikované ako dvoj-stranová prezentácia. Na prvej strane je poradie a text pravidla. Na druhej strane je uvedené jeho plné znenie. Pre každý príspevok je pripravený aj komentár popisujúci príspevok. Aktuálne sú texty pripravené v slovenskom a nemeckom jazyku. 1 — Dobrý […]

Google Search pre obsahovú a UX optimalizáciu produktovej stránky

Na podklade služby “Analýza kybernetickej bezpečnosti” sme vytvorili mutáciu produktovej stránky a doplnili ju nové prvky podporujúce micro a macro koncerzie. Zdroj návštevnosti Ako zdroj návštevnosti je použitá reklama vo vyhľadávaní google v nasledujúcej podobe. Ukážky reklám: Testované prvky Na stránku bolo doplnené plávajúce menu s CTA výzvou “Vyžiadať ponuku”. Tento cieľ predstavuje makro konverziu […]

Puzzle mockup s krabicou a fotografiou

Grafická príprava mockupu s náhľadom nedokončeného puzzle, krabicou a originálom fotografie. Príspevok vo formáte HD 1080 x 1080 px Príspevok vo formáte HD 1080 x 1920 px

Wall mockup pre obraz na plechu

Zobrazenie produktu “Obraz na plechu” je doplnené o prvky upresňujúce opis produktu. Stôl, knihy, lampa upresňujú informáciu o tom, že ide o obraz na stenu. Pôvodná fotografia prvok “vyskúšaj zadarmo” sú včlenené medzi objekty kompozície. Tituly kníh podporujú tému umenia a psov. Riešenie s pridaným kvetom podporuje diagonálnu kompozíciu a vytvára tak dynamiku. Riešenie s […]

Ilustrácie pre obraz na plechu (facebook promo)

Prezentácia produktu “obraz na plechu” od Dog Moments Art je postavená na spoločnom zobrazení pôvodnej fotografie a obrazu s použitým výtvarným štýlom. V aktuálnych mockupoch je zvýraznené falcovanie plechu, štruktúra a lesk dreva. Grafické prvky obsahujú zvýraznené tlačidlo “Nahrať fotku”. Línia A Svetlé pozadie s tónovaním korešpondujúci s obrazom v prevedení pre mužov a ženy. […]

Ilustrácie pre puzzle (facebook promo)

Prezentácia produktu puzzle od Dog Moments Art je vytvorená v náväznosti na prezentáciu obrazov na plechu. Línia A Prvý návrh obsahuje zobrazenie produktu a zdrojovej fotografie klienta. Grafický prvok naznačuje spôsob vytvárania puzzle. “Call to action” prvok vyzýva k vyskúšaní služby. Pre líniu A aj B sme vytvorili verziu určenú pre cielenie na ženy a […]

Príprava mockup-ov pre Dog Moments Art Puzzle

Cieľom prípravy je vytvorenie esteticky a emotívne príjemnej fotografie. Zmenou “smart objektu” s motívom puzzle sa automaticky zmenia všetky samostatné nedoskladané kúsky puzzle. Rovnako jednoducho je možné zmeniť aj fotografiu pôvodnej fotografie psíka. V mockape je možné presúvať a otáčať voľné kúsky puzzle a fotografie psíka. Dá sa tak dosiahnú iný vzhľad a rozloženie prvkov. […]

Prospekt Marco Car RENT

Marketingový materiál na prezentáciu aktuálnej ponuky vozidiel operatívneho lízingu. Materiál je postavený na prezentácií konkrétneho vozidla. Stratégia je postavená prezentácií benefitov jednoduchosti a dostupnosti cenovej a časovej. Stratégia zvyšuje pocit aktuálnosti a naliehavosti. Ponuka je limitovaná na desať vozidiel.