Titi :: reklamná kampaň

Návrh kreatívneho konceptu a grafický návrh kampane pre sieť kníhkupectiev. Všetky médiá prezentujú príbehovú a produktovú časť komunikačného posolstva v spojení so značkou Titi. Produktová časť bola prezentovaná aj značkou vybraného dodávateľa. Jednotné usporiadanie prvkov bolo použité aj pri inzerciách a online reklame.