Hlavičkový papier

Navrhované riešenia hlavičkového papiera sú pripravené fungovať ako výrazná súčasť marketingovej komunikácie. Je nositeľom firemnej identity naprieč tlačenými a elektronickými prvkami komunikácie. Grafický návrh obsahuje tmavé a svetlé prevedenie. Tmavé, výraznejšie riešenie je vhodné používať ako predtlačenú verziu. Svetlá verzia je vhodná pre priamu tlač na kancelárskej tlačiarni. Okrem toho návrh ponuká čistý list a […]

Redizajn logotypu KLIMA THERM

Dôvodom pre redizajn loga bola ambícia vystavať logotyp na mieru definovaných cieľových asociácií. Cieľové asociácie Spoločnosť KLIMA THERM ponúka komplexné služby. V portfóliu sú riešenia pre kúrenie, chladenie a vetranie. Túto informáciu je potrebné podporiť na informačnej a emočnej úrovní. Logo by malo komunikovať aj odbornosť, stabilitu, skúsenosť a entuziazmus, intenzitu nasadenia v prístupe k […]