Promo Roll-Ups

Návrh série prezentačných “rollupov” s jemným grafickým prepojením. Zlatý prvok v podklade vychádzajúci z prvého rollupu postupne prechádza cez každý roll-up a prepája grafiku pri rozložení vedľa seba. Každý roll-up sa však dá použiť aj samostatne.

Web instyle.ai

Prezentačný web instyle.ai je prezentáciou technologického riešenia postavenom na rozpoznávaním digitálneho obrazu pomocou umelej inteligencie. Kľúčovým segmentom pre instyle.ai je ich použitie pre zjednodušenie výberu fashion tovaru. Pre spoločnosť instyle.ai sme vytvorili okrem webu aj návrh logotypu a základné prvky korporátnej identity a jednoduchý design manual. Hero section Úvodná obrazovka má za úlohu vypovedať 90% […]

Instyle návrh loga II

“Instyle” za pomoci umelej inteligencie vyhodnocuje chovanie zákazníka. Následne vytvára a zobrazuje personalizovaný vizuálny obsah odpovedajúci očakávaniam zákazníka. Zameriava sa na segment e-commerce predaja fashion produktov. Základná sada asociácií má za úlohu potvrdiť u publika schopnosť rozumieť móde, vytvárať vyvážené produktové ponuky v jednotnom štýle. Použitie “artificial intelligence” nachádza uplatnenie všade tam kde je potrebné […]

Návrh logotypu instyle

instyle Za pomoci umelej inteligencie vyhodnocuje chovanie zákazníka. Následne vytvára a zobrazuje personalizovaný vizuálny obsah odpovedajúci očakávaniam zákazníka. Zameriava sa na segment e-commerce predaja fashion produktov. Vyhodnocuje a analyzuje vizuálny obsah. Na vyhodnotenie a analýzu obrazu je využívaných mnoho vrstiev a dimenzií. Pomocou umelej inteligencie dokáže v zlomku sekundy prepojiť dimenzie dát spracovaných obrazov s […]