Návrh logotypu Dog Moments Art

Dog Moments Art dokáže premeniť bežnú fotografiu psíka na obraz v špecifickom výtvarnom štýle alebo v rukopise veľkých umelcov výtvarného umenia.  Hľadanie asociácií Výber vhodných znakov pre tvorbu grafického symbolu. Farebnosť Grafická časť logotypu Hlava psíka vytvorená s minimalizovaným výberom prvkov. Textová časť logotypu Textová časť je navrhnutá s dôrazom na čitateľnosť a odkaz na […]