Identita postov na sociálne siete

Cieľom návrhu je uplatnenie prvkov vizuálnej identity v prostredí sociálnych sieti tak aby podporili jednoduchú rozpoznateľnosť príspevkov. Pre tento účel je v ilustračných obrázkoch použitá farebnosť, grafický symbol logotypu a url adresa webu.

Pohľad na základné usporiadanie prvkov vizuálnej identity v “prázdnom” príapevku
Produktová prezentácia

Ilustračné obrázky prezentujú produkt pri použití všetkých prvkov identity doplnené o nadpis a krátky text s použitím písma oficiálnej identity.

Príspevok s fotografiou ľudí

Fotografiu je možné použiť v kombinácií s nadpisom a textom, alebo použiť len fotografiu.

Horizontálne usporiadanie príspevku

Okrem štvorcovej kompozície je možné prostredí linkedin použiť aj horizontálne usporiadanie obrázku s pomerom strán 1.91:1. Príspevok sa v tomto tvare môže zobraziť na desktope aj mobile.

Vertikálne usporiadanie obrázku

Vertikálne usporiadanie obrázku s pomerom strán 1:1.91. Príspevok sa v tomto tvare môže zobraziť na len na mobile.

Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works