Identita postov na sociálne siete

Cieľom návrhu je uplatnenie prvkov vizuálnej identity v prostredí sociálnych sieti tak aby podporili jednoduchú rozpoznateľnosť príspevkov. Pre tento účel je v ilustračných obrázkoch použitá farebnosť, grafický symbol logotypu a url adresa webu.

Pohľad na základné usporiadanie prvkov vizuálnej identity v “prázdnom” príapevku
Produktová prezentácia

Ilustračné obrázky prezentujú produkt pri použití všetkých prvkov identity doplnené o nadpis a krátky text s použitím písma oficiálnej identity.

Príspevok s fotografiou ľudí

Fotografiu je možné použiť v kombinácií s nadpisom a textom, alebo použiť len fotografiu.

Horizontálne usporiadanie príspevku

Okrem štvorcovej kompozície je možné prostredí linkedin použiť aj horizontálne usporiadanie obrázku s pomerom strán 1.91:1. Príspevok sa v tomto tvare môže zobraziť na desktope aj mobile.

Vertikálne usporiadanie obrázku

Vertikálne usporiadanie obrázku s pomerom strán 1:1.91. Príspevok sa v tomto tvare môže zobraziť na len na mobile.

Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Read more "