Hlavičkový papier

Navrhované riešenia hlavičkového papiera sú pripravené fungovať ako výrazná súčasť marketingovej komunikácie. Je nositeľom firemnej identity naprieč tlačenými a elektronickými prvkami komunikácie. Grafický návrh obsahuje tmavé a svetlé prevedenie. Tmavé, výraznejšie riešenie je vhodné používať ako predtlačenú verziu. Svetlá verzia je vhodná pre priamu tlač na kancelárskej tlačiarni.

Okrem toho návrh ponuká čistý list a list vhodný pre poznámky a skice so štvorčekovým papierom v podklade.

Základný motív pre komunikáciu a poznámky
Svetlý motív pre komunikáciu a poznámky
Základný motív pre poznámky
Základný motív pre poznámky
Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works