Guest Register

Formulár určený na podporu vstupnej diagnostiky klienta obsahuje mnoho polí. Pomerne náročný formulár by mohol pôsobiť odstrašujúco. Práve preto návrh zakrýva celý obsah. Zatvorený dokument obsahuje len motivačné údaje.

Predná strana zloženého dokumentu

Upevnenie a skladovanie

Zložený dokument je upevnený na dierach vytvorených bežným kancelárskym dierovačom. Nové dokumenty sú fixované pomocou klasických nábytkárskych kolíkov na pevnom podklade.

Zadná strana zloženého dokumentu
Roztvorený dokument upevnený na podklade

Archivovanie vyplnených dokumentov

Vyplnené dokumenty je možné v rozloženom tvare uložiť aj do klasického kancelárskeho bloku.

Pohľad na archivovaný formulár
Zadná strana formulára
Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Read more "