Označenie dverí

Návrh 01 Prekrytie vstupu do zasadačky Grafika plne prekrýva pohľad od spodnej časti do polovice výšky. Následne sa postupne stráca krytie. Vrchná tretina úplne bez fólie. Označenie kancelárie Plná nálepka využíva ornament a logo TZB Global. Návrh 02 Prekrytie vstupu do zasadačky Označenie kancelárie

Definition of colours

Colour definitions Definition of colours for the rebranded TZB GLOBAL logo. Bright Red Pantone BrightRed C CMYK 5 92 100 0 RGB 249 39 15 HEX #F8270f Antracite Blue Pantone 5395C CMYK 70 42 27 80 RGB 28 44 55 HEX #1C2C37