Citylight pre kandidáta na poslanca

Úvodné oslovenie publika pomocou CLV

Jednoduchá podoba je navrhnutá z dôrazom na čitateľnosť posolstva. Komunikujeme kľúčové informácie: meno, cieľ (poslanec MZ a VÚC), logo a claim.

Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Read more "