Záložky pre menu kaviarne

Záložky vložené do menu kaviarne zvyšujú prezentačnú účinnosť zatvoreného materiálu. Okrem toho uľahčujú navigáciu a rýchle vyhľadanie obsahu.

Viditeľnosť záložiek

Ukážka viditeľnosti záložiek pri zatvorenom menu a otvorení na prvú stranu

Ukážka celej záložky

Po nalistovaní kategórie vidíme dvoj-stranu kde je na ľavej strane pôvodný list. Na pravej strane máme list záložky doplnený ilustračnou fotografiou.

Druhá strana záložky je osadená grafikou s ikonou kategórie a logom marco car. Prečnievajúca časť záložky už neobsahuje nápis. Jeho presné osadenie pri obojstrannej tlače by bolo nepresné.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce