Video prvky kampane

Súčasťou marketingovej komunikácie sú aj krátke informačné videa. Doplnené sú o informačné prvky zobrazované počas videa a záverečná obrazovka so sumárom informačných prvkov.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce