Reklamná sada príspevkov

Nový koncept kampane je postavený na zjednotením farebných pozadí príspevkov. Použité sú len dva jesenné odtiene farby steny. Prezentuje sa plná škála farieb rámov.

Farebné zjednotenie pomáha prepojeniam v pamäťovej stope publika. Rovnako je možné použiť obrázky aj vo formáte carousel.

Posts 1080 x 1080px

Posts 1080 x 1920px

Kreatíva pre A/B testing

Na porovnanie výkonností kampane je vytvorená kreatíva pre overenie hypotézy “Menej (textu) je viac!” Verzia “B” neobsahuje headline a logo. Zväčšený je obraz a label “Vytvoriť obraz”. “B” verzia je vytvorená len pre štvorcovú kompozíciu.

Animované posty

Animované posty sú pripravené pre A/B testovanie. Rozdieli A/B kreatív sú totožné s rozdielmi statických príspevkov.

Verzia A2 (zmeny štýlov a farieb rámov)
Verzia B2 (zmeny štýlov a farieb rámov, zrýchlená)
Verzia A (s nadpisom a logom)
Verzia B (bez nadpisu a loga)
Dlhá verzia animácie
Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce