Pečiatka a hlavičkový papier

Návrh pečiatky a hlavičkového papiera pre spoločnosť HEST CO Building.

Logotyp HEST CO Building
Možné usporiadania hlavičkového papiera
Možné usporiadania hlavičkového papiera
Možné usporiadania hlavičkového papiera
Možné usporiadania hlavičkového papiera

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce