Návrh značky pre pražiareň kávy

Praženie kávy je komplexná činnosť vyžadujúca odbornosť, remeselnú zručnosť, osobnú angažovanosť, zanietenie a vytrvalosť. Milovníci kávy, hľadajúci skutočnú kvalitu sa dnes čoraz viac rozhodujú pre remeselných pražiarov kávy.

Zanietenie remeselnej pražiarne nesmeruje k objemom. Práve naopak smeruje k zmyslu pre detail. Dôležité je každé zrnko – od jeho nákupu, cez praženie až po odovzdanie zákazníkom v čerstvom stave a plnej kondícií. 

Potvrdením tejto ambície je prihlásenie sa k produktu vlastným podpisom / / značkou.

Identita pražiarne kávy musí byť prítomná v celom procese od výroby cez marketingovú komunikáciu, až po predaj a konzumáciu zákazníkom.

Výber farby, názov a tvaroslovie podporujú lokálne vnímanie produktu vyrobeného na slovensku.

Farebnosť a tonalitu je možné preniesť do farebnej schémy fotografií od dodávateľov kvalitne pripravenej suroviny.

Zvýšenú pozornosť a záujem o výnimočný produkt umocňuje aj logo umiestnené na šálke v partnerskej kaviarni, prípadne na odevoch personálu.

Špecifické charakteristiky kávy je možné variabilne doplniť na obal prostredníctvom pečiatok.

Balenie kávy má za úlohu ochrániť obsah a predĺžiť životnosť kávy a uchovať ju v plnej kondícií čo najdlhšiu dobu. Dôležité je však aj poskytnúť všeobecné informácie a informácií o dátume praženia, odporúčanej spotrebe a pod.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Čítať viac »