Mám Vás rada ako vzduch!

Koncept kampane

Východisko 1.

Východisko 2.

Východisko 3.

Slogan oslovuje priamo cieľové osoby – mamu a otca.

Na vzbudenie pozornosti, je použitá parafráza výroku známej slovenskej rozprávky “Soľ nad zlato”.

Folder na dokumenty obsahuje prvky pre vytvorenie dôvery, záujmu a interakcie.

Ústredný motív kampane je uplatnený v každodennej komunikácií.

Väčší rozsah textu je dobre uplatniteľný v tlačenej inzercii.

Ukážka použitia v outdoorovej reklame.

Draft reklamného spotu v01 – Verzia pre remarketingový branding (15 sec.)

Krátka verzia remarketingovej edukácie (14 sec.)

Dlhá verzia remarketingového brandingu a edukácie (cca 30 sec.)

Dôležitou súčasťou komunikácie je online marketingová kampaň. Pre tento účel sú vytvorené tri série reklamných bannerov.

Prvá séria podporuje emotívnu väzbu a poznateľnosť značky. Obsahuje kľúčový vizuál komunikácie Definelo. 

Druhá séria je vytvorená pre skupinu návštevníkov landing page, ktorí nespravili očakávanú konverziu v podobe odoslaného formulára.

Tretia séria bannerov ponúka možnosť získania informácií o rekuperáciách v praktickej podobe eBook-u. 

Priebeh online marketingovej komunikácie začína prostredníctvom vyhľadávania Google. Vďaka možnosti okamžite zistiť ceny a vytvoriť si online konfiguráciu sú konverzie z reklamy vysoké a rovnako je vysoký aj konverzný pomer odoslaných formulárov z landing page stránky.

Odoslaný formulár predstavuje novú obchodnú príležitosť. Marketingová komunikácia však v tomto bode nekončí. Prebieha počas celého obchodného procesu. Využíva sa adresná mailová komunikácia v kombinácií s remarketingom v sieti Google Ads Display a YouTube.

Nevzdávame sa ani návštevníkov ktorí opustili Landing Page bez odoslania formuláru. Prostredníctvom cielenej komunikácie budujeme ich postoj k problematike a značke Definelo.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Čítať viac »