Magazín “platform of invention”

“Platform of invention” je magazín vydávaný z cieľom edukovať a informovať kľúčové osoby na čele firiem o nových príležitostiach v IT sektore umožňujúce uplatniť podnikateľskú tvorivosť a invenciu.

GAMO je partnerom s overenými skúsenosťami v poskytovaní IT riešení určených pre menšie firmy, ako aj pre náročných zákazníkov vyžadujúcich kontinuálnu prevádzku IT systémov.

Svoje skúsenosti a odbornosť sa rozhodol v rámci svojho programu spoločenskej zodpovednosti (CSR) uplatniť v priestore vzdelávania a edukácie podnikateľov, vrcholových manažérov na pozíciách CEO, CFO a CTO.

titulná strana magazínu
detail “titulky”

Hlavnou úlohou titulnej strany je zaujať adresáta a výrazne komunikovať svoje zameranie a určenie “do správnych hláv”. Pre tento účel sú v hlavičke magazínu umiestnené dva informačné prvky.

všeobecné info a editoriál
Detail úvodnej strany

V úvode budú komunikované všeobecné údaje o vydavateľovi a osobách redakcie. Osoby sú prezentované menom, mailom a fotografiou. Cieľom je byť otvorený a pripravený na komunikáciu. Zároveň sa tak sleduje predstaviť členov redakcie ako odborníkov a podporiť ich poznateľnosť.

Rozhovor
Detail rubriky

Rozhovor je priestor, ktorý magazín ponúka odborníkom z cieľovej skupiny, ochotných poskytnúť svoje skúsenosti a postoje “kolegom” z iných firiem. Pre všetkých táto príležitosť znamená aj možnosť prezentovať svoju osobu a svoju spoločnosť ako inovatívnu a progresívnu spoločnosť.

Hĺbkové porovnanie
Detail vyhodnotenia

Rubrika hĺbkové porovnanie ponúka krátke odborné zhodnotenie aktuálne žiadaného riešenia v prehľadnej podobe. Hodnotenie je vykonané osobou (redaktor, prípadne aj iná prizvaná osoba) so skúsenosťami v danom segmente.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce