Logotyp pre “hotel & restaurant Barca”

Hotel Barca prináša svojim návštevníkom dokonalé útočisko pre každú pracovnú cestu a dovolenkový pobyt. Svojim umiestnením na okraji mestskej časti Košice Barca sa dotýka tradície starobylej obce Barca. Zároveň ponúka výnimočný kúsok prírody a pokoj v tesnej blízkosti historického centra Košíc.

Kľúčové asociácie

Na základe špecifík hotela sme definovali kľúčové asociácie logotypu. Tie vyjadrujeme pomocou samotného názvu, grafických prvkov a farby.

kľúčové asociácie – textové vyjadrenie

Sériu cieľových asociácií vyjadrujeme pomocou názvu, farby a symbolov.

Výber písma

Cieľom vybranej kombinácie písma je zobrazenie spojenia protikladov. Funkčnosti a ľudskosti, pravidiel a voľnosti, čitateľnosti a výtvarnosti.

Funkčné klasické písmo
Kaligrafické dekoratívne písmo
Definícia farieb
Koncept a konštrukcia logotypu

Jednotlivé prvky sú spojené do kompaktného harmonického celku. Logotyp tak tvorí ucelénú racionálnu a emocionálnu správu pripravenú pre komunikáciu Hotela Barca.

Logotyp – základný
Farebné variácie základného tvaru

Alternatívy a prevedenia

Základné prevedenie logotypu je doplnené o prevedenie pre navigáciu na budove a iné “outdoor” použitie. Cieľom prevedenie je výrazná prezentácia označenia činností (hotel, restaurant).

Logotyp – informačný a navigačný variant
Umiestňovanie logotypu

Aplikácie logotypu
Označenie na fasáde využíva základný a alternatívny tvar logotypu
Pečiatka
Hrnček
Vizitka
Zástera
Hrebeň
Utierka
Info karta
Med
Logotyp na stiahnutie
Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce