Fotoprodukcia “nový web”

Vytváranie obrazu o spoločnosti t.j. vytváranie korporátnej identity je v zásade sprostredkovanie skutočného obrazu o spoločnosti cieľovým publikám. Samozrejme v tom najkrajšom svetle.

Naša skúsenosť pri tvorbe webu je jednoznačná. Web je tvorený obrazom a textom usporiadanom do logickej štruktúry. Samotný dizajn webu (aj keď je tiež veľmi dôležitý) je na treťom mieste.

Vytvoriť obraz o “svojej” spoločnosti prostredníctvom fotografií z fotobanky je z tohto pohľadu zjavný omyl. Autenticita je to najviac, čo môžete Vášmu publiku ponúknuť. Tieto úvahy stály aj za prípravou fotoprodukcie zameranej na prípravu fotografií pre web martsystem.sk.

Fotoprodukcia bola zameraná na dokumentáciu troch tém: headoffice, práca v teréne, a CSR aktivity.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce