Firemný magazín s fotografiami vytvorenými pomocou AI

V dnešnej dobe, kedy konkurencia na trhu je intenzívna a zákazníci sú vystavení neustálemu informačnému hluku, je kľúčové pre firmy nájsť účinné spôsoby, ako zaujať a udržať pozornosť svojej cieľovej skupiny. Jedným z najvýkonnejších nástrojov marketingovej komunikácie, ktorým môže firma dosiahnuť tento cieľ, je vydávanie firemného magazínu. Tento strategický prístup má obrovský vplyv na budovanie značky, pripútanie zákazníkov a zlepšenie celkového obchodného úspechu.

Magazín platform of invention má elektronickú podobu vo formáte PDF. Samotné články sú publikované aj na portáli platformofinvention.sk

Piate číslo magazínu sa venuje téme kybernetickej odolnosti a umelej inteligencii. Práve preto sme sa rozhodli podporiť tému aj samotnou tvorbou ilustračných obrázkov. Všetky obrázky ilustrujúce témy boli vytvorené pomocou AI.

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce